Møde med Danske Regioner onsdag bragte ikke parterne nærmere en løsning i lønkonflikten med sygeplejerskerne. ”Vi har brug for at søge løsninger andre steder” siger DSR formand, Grete Christensen.

Sygeplejersker fra Kreds Hovedstaden stod klar til at byde Danske Regioners forhandlingsleder, Anders Kühnau og DSR-formand Grete Christensen velkommen, da parterne mødtes til ’gensidigt orienteringsmøde’ onsdag morgen.

Mødet finder sted efter knapt otte ugers konflikt, der har sendt mere end 5000 sygeplejersker i strejke og medført mere end 50.000 aflyste operationer og andre aktiviteter på hospitaler landet over.

Til trods for den gode stemning udenfor Danske Regioners hovedkvarter i København, bragte mødet dog ikke parterne nærmere en løsning.

– Vi har orienteret hinanden. Vi har sagt at vi er dybt bekymrede for sundhedsvæsenet, og at vi har en forventning om at deres bekymring er den samme. Vi kan se hvor pressede sygeplejerskerne er, og hvor hårdt arbejdsmiljøet er på hospitalerne. Derfor har vi en fælles udfordring, som vi skal have løst i regionerne. Det var tydeligt på mødet, at begge parter har rigtig svært ved at se en forhandlet løsning. Vi skal jo have fundet en løsning, for sundhedsvæsenet kalder på det, fordi konflikten har store konsekvenser for patienter og borgere. Derfor må der findes en løsning andre steder, siger Grete Christensen om mødet.