Forvaltningen i Fredericia Kommune har overfor byrådspolitikerne svaret, at der skulle have været en sikkerhedsmæssig foranstaltning, som forhindrede politikerne i at få en konkret mail. Men i realiteten kan kommunens mailbokse godt modtage filer, der er endnu større end filerne i den konkrete mail.

Redaktionen forsøgte først at videresende præcis den mail fra den forhenværende borgervejleder, der af ukendte årsager var blevet slettet hos byrådsmedlemmerne, til byrådsmedlem Tommy Rachlitz Nielsen (C). Mailen blev straks modtaget uden problemer hos Nielsen. Herefter prøvede redaktionen at sende en ny mail med et andet indhold, der samlet set fyldte meget mere. Den blev også straks modtaget.

Den omstridte mail fra Jesper Gottlieb fyldte 24.5 Mb. Den kunne ifølge forvaltningen ikke modtages på grund af de vedhæftede filer. Vi sendte en mail på 34 Mb. Den kunne modtages problemfrit. Begge forsøg på at teste kommunens mailsystem afslører derfor, at forklaringen ikke er sammenhængende.

Samtidig vil et normalt mailsystem ikke slette mails. Hvis der er problemer med en mail, vil den normalt ikke blive leveret til brugeren, men derimod enten blive afvist af serveren – eller blive sat i karantæne. I det konkrete tilfælde var den omstridte mail blevet leveret til byrådsmedlemmerne – og herefter slettet.

Vi har også undersøgt om den tidligere borgervejleder i Fredericia Kommune, Jesper Gottlieb, har fået mailen retur, hvilket normalt vil ske, når en mail ikke går igennem, men har ikke fået mail retur.

Vi har bedt forvaltningen om en teknisk redegørelse. Herunder har vi spurgt om følgende:

  • Hvilken begrænsning er der på kommunens mailserver for vedhæftede filer?
  • Hvis der er en sikkerhedsmæssig årsag, hvad er det så for en politik? Herunder, hvilke sikkerhedsmæssige hensyn skulle der være tale om?
  • Hvordan kan det i praksis være en sikkerhedspolitik at kommunen afgører, hvilke mail byrådsmedlemmerne modtager? Burde de ikke selv have ansvaret for at afgøre dette?
  • Hvorfor lå den omstridte mail i byrådsmedlemmernes mailboks som slettet mail?
  • Hvilken software har bestemt, at der skulle være tale om en sikkerhedsmæssig risikabel mail og med hvilken begrundelse?
  • Læser forvaltningen byrådsmedlemmernes mails?
  • Logges det hvem der tilgår byrådsmedlemmernes mails?
  • Kan IT-afdelingen ændre i disse logs?
  • Kan forvaltningen tilgå byrådsmedlemmernes mails?
  • Ved en besvarelse kan forvaltningen så henvise til konkret dokumentation hos software producenten, så de tekniske svar kan efterprøves i praksis?

Fredericia Kommune har bekræftet, at de er ved at undersøge sagen, samt at de vil vende tilbage med svar på disse spørgsmål. Den dataansvarlige ved kommunen er ikke ansat ved denne. Derimod er opgaven udliciteret til advokatfirmaet Bech-Bruun. Vi har derfor også spurgt om kommunens dataansvarlige har adgang til kommunens IT-system. Er dette ikke tilfældet, kan den dataansvarlige ikke selv undersøge, hvad der er sket med den omstridte mail.

Tommy Rachlitz Nielsen fra Det Konservative Folkeparti har bedt forvaltningen om en redegørelse.