Kommunerne har i mange år løst opgaver på sundhedsområdet uden retning og klare rammer. Derfor glæder KL sig over sundhedsreformens fokus på at sætte standarder for, hvilke hjælp og behandling borgerne skal have i det nære sundhedsvæsen. Men med opgaven skal også følge løsninger på rekrutteringsudfordringen og penge.

Som borger skal man kunne vide, hvad man kan forvente af sundhedsvæsenet, når man har brug for det. Og det gælder uanset hvor i landet, man bor. Samtidig skal der ikke være tvivl om, hvem der gør hvad – hverken for borgerne eller for dem, der skal udføre opgaven.

Derfor er det en god ide med kvalitetsstandarder for det nære sundhedsvæsen, lyder det fra Christina Krzyrosiak Hansen, formand for KL’s Sundheds- og Ældreudvalg.

– I kommunerne har vi i rigtig mange år løst sundhedsopgaver uden at kende rammerne og uden nogen forventningsafstemning om opgavernes indhold. Det betyder, at vi fx har oprettet omkring 3.500 sengepladser, hvilket svarer til 5 supersygehuse. Det har vi, fordi opgaverne stille og støt er gledet ud til os, og borgerne har haft brug for vores hjælp. Med sundhedsreformen skal der nu skabes klarhed over opgaven – og et af redskaberne er kvalitetsstandarder, siger KL-udvalgsformanden og fortsætter:

– Standarder er afgørende, så vi kender opgaven og kan løse den godt i et tæt samspil med resten af sundhedsvæsenet. Men vi står også bare med en kæmpe udfordring med mangel på arbejdskraft, og derfor vil vi i den kommende udmøntning af aftalen have stort fokus, at løsningerne matcher de midler og mennesker, der er til rådighed til at løse opgaven.

Tillid til medarbejdernes faglighed


Hvis ambitionerne i sundhedsreformen skal lykkes, kræver det derfor et stort fokus på bl.a. at få flere unge ind i social- og sundhedsfagene og at fastholde flere i jobbet.

– Kvalitetsstandarderne må ikke forhindre, at medarbejderne får lov til at bruge deres faglighed. For der er ingen tvivl om, at den helt store udfordring på sundhedsområdet er, hvordan vi fastholder vores dygtige medarbejdere og får tiltrukket flere til området. Vi skal have tillid til medarbejdernes faglighed og give dem mulighed for at bringe den i spil, siger Christina Krzyrosiak Hansen og peger på den nedsatte Robusthedskommission som et sted, hvor løsninger skal findes:

– Vi skal tage uddannelsesopgaven på os, og vi skal styrke samarbejdet mellem folkeskoler og erhvervsskoler. Men der ligger også en større diskussion om, hvordan vi bl.a. får udnyttet teknologien til at løfte kvaliteten og frigøre hænder. Det bliver en opgave for Robusthedskommissionen at pege på løsninger her, og KL er klar til at gå aktivt ind i drøftelserne.