Det er tilladt at fejle, men i forbindelse med den forsvundne mail fra den afgående Borgervejleder Jesper Gottlieb til byrådets medlemmer i Fredericia kommune, kommer der uvilkårligt en del spørgsmål frem, spørgsmål gående på om det kun er mailen fra Jesper Gotlieb der er forsvundet eller om der er flere mails der er forsvundet grundet IT problemer i Fredericia kommune.?

Vi har en del borgere der har en sag i Fredericia kommune.

I disse som andre sager, sker kommunikationen oftest over E-Boks, men der er mails som går gennem et af utallige mailprogrammer og ja nu ser vi denne her mail fra Jesper forsvinde, en mail der er sendt gennem sådan et mailprogram og gennem serveren på Fredericia kommune

Kan vi som forening og som talerør for de borgere vi repræsenterer stole på, at dette her kun er en engang- forseelse, eller har der været flere situation som denne med Jesper Gottliebs mail, kan vi som forening og kan borgerne i Fredericia stole trygt på, at der ikke er så store brist i IT-sikkerheden i Fredericia kommune, således vores borgere trygt kan sende en mail til enten et byrådsmedlem eller deres sagsbehandler i kommunen.?

Hvordan vil Fredericia kommune fremadrettet agere i forhold til det brist der åbenbart har været, hvilke foranstaltninger vil kommunen tage i brug, så alle i Fredericia kommune kan føle sig trygge i den IT-kommunikation de måtte have med kommunen.

Der skal ikke herske nogen tvivl om, at vi som forening ser meget alvorligt på dette her og ser meget alvorligt på, at der kan ske sådanne brist i de kommunikationsmidler som Fredericia kommune bruger.

Vi er ikke trygge ved at der ikke er kommet en redegørelse endnu og vi er ikke trygge ved, at der bliver sagt noget et sted og noget andet et andet sted.

De fleste som interesserer sig bare lidt for IT ved at der altid vil være en meddelelse til afsenderen af en mail, hvis ikke den kan sendes eller på anden måde ikke overholder de retningslinjer udbyderen har sat op for deres mailprogram.

At Avisen.nu har kunne sende mails med megen data uden der kommer en fejlmeddelelse, fortæller blot at der er sket noget i forbindelse med mailen fra Jesper Gottlieb som sætter nogle helt andre tanker i gang og igen hvordan er det så i forhold til de borgere vi repræsenterer.?

Vi som forening ser frem til at vores borgere som vi repræsenterer får en forklaring på hvad der er sket og på hvad Fredericia kommune vil gøre fremadrettet, så lignende situationer ikke sker igen.

Foreningen
Retssikkerhed For Alle.