Sammenligner man indbyggertallet i Fredericia fra slutningen af 2020 i Fredericia med det, der er opgjort i tredje kvartal i 2021, er der fremgang. Venstres Peder Tind ser positivt på stigningen, men slår fast, at arbejdet skal fortsætte over de kommende år. Borgmester Steen Wrist (A) glæder sig over, at det er lykkedes at trække nye borgere til kommunen.

Efter flere år med faldende indbyggertal i Fredericia Kommune er kurven vendt i 2021. I sidste kvartal af 2020 boede der 51.281 i Fredericia Kommune og det tal er nu oppe på 51.521, og det giver en fremgang på 240 indbygger.

Peder Tind. (Foto: AVISEN)

Venstre gik til budgetforhandlingerne i efteråret 2020 med strategien “bosætning 360 grader”, og derfor er det noget, som glæder borgmesterkandidaten fra Venstre. 

– Det viser netop, at investeringen var vigtig i budgettet. Jeg er glad for, at vi satte den markante dagsorden, men vi er ikke i mål. Hvis vi kigger på Vejle er det en dobbelt så stor kommune, og de har fået omkring 1.000 nye indbyggere. Her er potentialet derfor større, og det er derfor noget vi skal fokusere på, siger Peder Tind.

I fjerde kvartal i 2018 var der 51.427 indbyggere i Fredericia Kommune. Det tal faldt i 2019 til 51.377 og i 2020 var tallet 51.275. At kurven er vendt nu mener Peder Tind ikke er tilfældigt.

– Det handler om de varer, som vi har på hylden. Vi har i det seneste år haft vores varer klar. Vi har muligheder i blandt andet Østerby og Fuglsang, og så tror jeg det giver noget, at vi taler Fredericia op. Det er godt, at vi har fået flere virksomheder til byen, men det er ikke nogen hemmelighed, at mange af deres medarbejdere ikke er flyttet til byen. Vi skal styrke vores skattegrundlag med at få dem til at flytte til. Det er ikke et godt signal for vores by, når vi to år i træk blev færre, og derfor skal man ikke undervurdere signalværdien i fremgangen, siger Peder Tind.

Peder Tind peger på, at der skal udarbejdes en strategi og en ny vision, og det kan være med til at skabe yderligere fremgang.

– Det er noget vi i Venstre har anfægtet hele året. Socialdemokratiet har ikke foretaget sig noget, men hvis Venstre får hovedansvaret fra den 1. januar vil vi sætte turbo på og skabe en borgerindragende visionsproces. Vi vil også lav en strategisk bosætningsstrategi som id e kommende år vil danne rammen for at flytte til Fredericia, siger Peder Tind.

Pernelle Jensen. (Foto: AVISEN)

De seneste år har der også været fokus på at skabe gode muligheder for fredericianerne – både bolig- og arbejdsmæssigt med nye udstykninger og tiltrækningen af nye arbejdspladser og uddannelser.

– Venstre satte i budgetforhandlingerne markant fokus på bosætning med investeringer i udstykninger, infrastruktur, uddannelse og ikke mindst et ønske om at gøre det bedre og billigere at være børnefamilie i Fredericia. Vi er optaget af, at initiativerne hænger sammen og at vi sætter ind på flere parametre på en gang og glæder os derfor over, at vi allerede nu kan se, at der kommer flere tilflyttere til. Det går den rigtige vej, men vi er ikke i mål og derfor skal vi fortsat have fokus på at skabe en attraktiv kommune og det gør vi kun ved at have et strategisk fokus på området, siger Pernelle Jensen, gruppeformand for Venstre, i en pressemeddelelse fra Fredericia Kommune.

Kristian Bendix Drejer. (Foto: AVISEN)

Fredericia har en styrkeposition som internationalt transport- og logistikknudepunkt, men mange andre brancher vælger Fredericia til på grund af kommunens centrale og unikke placering midt i landet.

– Vi oplever, at rigtig mange virksomheder vælger at placere deres hovedsæde i Fredericia. Når vi lykkes med at få større virksomheder med mange medarbejdere til kommunen, koordinerer vi med kommunens bosætningskonsulent og jobcenter. Det giver pote nu, kan vi se. Fuglsang Vest er næsten udsolgt, og med den nye udstykning, der er på vej i området, har vi grund til at tro, at vi har potentiale til, at befolkningstallet sandsynligvis også stiger næste år, når folk flytter ind i deres nye huse, siger erhvervsdirektør Kristian Bendix Drejer.

Steen Wrist. (Foto: AVISEN)

Borgmester Steen Wrist noterer sig, at for første gang nogensinde er indbyggertallet i Fredericia over 51.500.

– Det glæder mig hver gang, at endnu en borger vælger at bosætte sig i Fredericia. Her hænger hverdagen rigtig godt sammen, og vi har langt det meste indenfor rækkevidde, de mange arbejdspladser, gode skoler og dagtilbud med gode normeringer, et stort kultur og foreningsliv. Og ikke mindst en levende bymidte. Det er ikke i sig selv et mål bare at blive flere bare for at være flest. Men i bund og grund handler det om at skabe en hverdag, som hænger sammen for dem, som bor her, så vi både fastholder dem, vi er, og dernæst formår at tiltrække nye. Og det er vi gode til, siger Wrist.