En tredjedel af alle danskere i den erhvervsaktive alder lever med en eller anden form for handicap. De fleste af os er derfor enten selv ramt eller pårørende, arbejder sammen med eller er venner med et menneske med et synligt eller usynligt handicap.

Har vi brug for hjælp træder velfærdsstaten til. I teorien.

Men i virkeligheden oplever blot 15%, at de kommunale sagsbehandlere har viden nok om handicap.

På trods af, at der igennem Den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation (VISO) leveres gratis rådgivning på det sociale område og på specialundervisningsområdet har under halvdelen fået inddraget ekspertviden i deres sag.

Og flere end halvdelen oplever, at hjælpen kommer alt for sent!

Som privat socialrådgiver og som medlem af det lokale handicapråd er jeg vidne til den frustration og mistrivsel, der kan opstå som følge af den manglende inddragelse af specialiseret viden i handicapsager.

Og det spørgsmål, der vedvarende presser sig på er, hvornår kommer den reform af handicapområdet, der er så hårdt brug for?

Privat Socialrådgiver Karin B Nissen
Kragelundvænget 30, 7080 Børkop
Medlem af SF