Formand i Naturpark Lillebælt, John Nyborg, inviterer på vegne af byrådene alle til at komme med input til det nye forslag til en naturparkplan for 2023 – 2027. De tre byråd bag naturparken har besluttet at sende planen i høring.

Formand i Naturpark Lillebælt og byrådsmedlem i Fredericia Kommune John Nyborg vil rigtig gerne have input og debat om Naturpark Lillebælt.

– Naturpark Lillebælt har siden opstart i 2018 arbejdet med forbedringer i havmiljøet, med forskning, formidling og friluftsliv, og har bl.a. opnået fondsstøtte på 19,2 mio. kr. til dette arbejde. Vi er klar med en ny plan, som beskriver hvad naturparken skal arbejde med fra 2023-2027. Nu vil vi meget gerne høre jeres mening om forslaget – fordi vi alle er sammen om Lillebælt.

John Nyborg mener, at Naturpark Lillebælts arbejde med havet, som udgør 70 % af naturparken, har været banebrydende og med til, at der nu er et endnu større fokus på havmiljøet.

– Et projekt som Bælt i Balance, som naturparken er i fuld gang med, skaber vi både stenrev, fiskebørnehaver og krabbefangst, og sammen med dygtige forskere får vi ny viden om effekterne. Samtidig får vi formidlet denne viden gennem nytænkende læringsoplevelser, så der kommer endnu mere fokus, ejerskab og forhåbentlig beskyttelse af vores blå natur. Naturparkens mission er sammen at skabe en naturpark med en natur i balance fyldt med et hav af gode oplevelser. Vi håber meget, at mange vil være med på denne rejse. Så vi ser frem til folks input.

Facts:

  • Forslaget til planen er godkendt politisk i de tre Naturpark Lillebælt kommuner: Kolding, Fredericia og Middelfart.
  • Forslaget er i høring fra 5. maj til 30. juni 2022.
  • Find det digitale forslag til naturparkplan på: naturparklillebaelt.dk/plan
  • Send dine spørgsmål eller høringssvar til naturparksekretariatet.

Offentligt møde den 14. juni 2022 kl. 1630 – 1830

Du kan bidrage og høre mere om naturparkplanen og de temaer, som naturparken vil arbejde med på et offentligt møde, som afholdes i Tøjhuset, Gothersgade 43, 7000 Fredericia.

Baggrund:

Naturpark Lillebælt fik i december 2017 mærket Dansk Naturpark fra Friluftsrådet. Mærkningen gælder for en femårig periode. Naturpark Lillebælts nuværende mærkning som dansk naturpark udløber således med udgangen af 2022.

For at kunne fortsætte som dansk naturpark skal naturparken ansøge Friluftsrådet om fornyet mærkning for den kommende femårige periode 2023 – 2027.

Et af kriterierne for, at naturparken kan få mærket som dansk naturpark er, at der skal foreligge en politisk godkendt naturparkplan, der beskriver hvad naturparken vil arbejde for i den kommende femårige planperiode.

Naturparken har udarbejdet et forslag til naturparkplan, som beskriver, hvad naturparken vil arbejde med i perioden 2023 til 2027. Naturparken viser med planens mission, vision, strategi og langsigtede mål retningen for arbejdet. Planens oversigt over de konkrete projekter og indsatser viser de særlige tiltag, naturparken vil gennemføre, og som vil være med til at forbedre naturen under og over havet, samt give de tre kommuners borgere og turister nye og gode oplevelser.

Naturparkplanen er resultatet af dels en indledende workshop for naturparkrådet og dels en idégenereringsfase hos kommunerne og samarbejdspartnere.

Naturparken forventer, at planen kan indstilles til endelig godkendelse i de tre kommuners byråd i november 2022.

 Du kan læse mere om Naturparken på https://naturparklillebaelt.dk