På Marsvænget 28 i Fredericia er søstrene Aida og Kamilla Mansoor i gang med at opføre et opholdssted, som de kalder HOPE, der er et specialiseret opholdssted for udsatte piger efter Servicelovens § 66, stk. 1, nr. 5-6. Målet er, som navnet indikerer, at giverne pigerne håbet tilbage.

Aida og Kamilla Mansoor har begge en faglig baggrund indenfor branchen. Aida er uddannet lærer, psykoteraupt og mellem af Dansk Psykoterapeutforening, og siden 1999 har hun arbejdet med udsatte familier, børn og unge.  Kamilla er sygeplejerske og har arbejdet med udsatte piger i mange år. 

– Jeg kender derfor til behovet med at have et forbillede og nogle at tale med og en rollemodel. Nogle gange med de udfordringer man kan have og hvordan man kan se på det med andre øjne. Der kan være et kulturchok, og så skal man lige finde ud af hvordan man håndterer det, siger Kamilla og bliver suppleret af Aida:

– Pigerne kan komme i konflikt med baglandet i hjemmet og det samfund de lever i.

Aida og Kamilla har arbejdet sammen før, og derfor ser de det kke som noget problem, at de er søskende.

– Vi har samarbejdet i mange andre sammenhænge og har haft den her ide i mange år, men er at gå fra noget papir og nogle tanker og til at have stedet og være igang , og så vente på en godkendelse. Så er vi der, hvor vi næsten kan åbne op. Det er meget overvældende. Vi glæder os, og primært fordi vi ved, at vi kan gøre en forskel, siger Aida.

HOPE vil komme til at indlede et samarbejde med flere instanser, når de åbner op.

– Det er primært kommunerne i børne og unge forvaltningen, hvor de kan sige, at de har en ung pige, og så tager vi den derfra, siger Aida.

Oprindeligt kommer Aida og Kamilla var Odense, men at det bliver Fredericia, der er lokationen for HOPE, er ikke tilfældigt.

– Det er en smuk by, som vi er fascineret af. Det ligger også centralt i Danmark, forklarer Kamilla.

Omkring selve formålet med HOPE forklarer Aida, at de vil have pigerne kommer til at leve et normalt liv.

– De skal have stabiltet i deres liv, men målet er at de får en uddannelse og kommer på arbejdsmarkedet og lever et almindeligt voksenliv. Navnet HOPE kommer af, at vi vil give håbet videre. De små piger skal have barndommen, og have trygheden tilbage og stole på de voksne, og have tro på sig selv. Målet er det samme med dem alle, siger hun.

Se hele indslaget med Aida og Kamilla øverst i artiklen.

Om HOPE:

  • Vold og/eller omsorgssvigt, og dermed ikke kan blive boende i eget hjem. 
  • Psykosociale problemstillinger. 
  • Tilknytnings- og kontaktforstyrrelser. 
  • Æresrelaterede konflikter og social kontrol (er forebyggende tilbud) 
  • Uledsagede flygtningebørn (pige).
  • Fra tidligere anbringelsessteder eller plejefamilier. 
  • Omsorgssvigtede piger af psykiske syge eller/og misbrug.

Udover den almene, social og specialpædagogiske praksis, har HOPE specialiseret kompetencer med piger med etnisk minoritetsbaggrund. Derfor er det ekstremt vigtigt, at personalegruppen i HOPE, har kulturel, sproglig indsigt og interkulturelle kompetencer samt ressourcer til at skabe resultatorienteret handleplan og tillidsforhold til pigerne, forældrene og den pågældende kommune. 

Disse piger er som regel klemt mellem to kulturer, fordi de på den ene side prøver at tilpasse sig det danske samfund, og på den anden side prøver at leve op til egen og forældres kultur. Disse piger kan udvikle adfærdsproblemer i deres oprørske og problematiske forhold med forældrenes kultur samt frygten om deres piger er blevet for ”danske”. Det er problematikker som valg af uddannelse, livsstil og ægtefælle mm. 

HOPE modtager ikke piger som er:

  • Voldsomt udadreagerende.
  • I aktivt misbrug. 
  • Ude i kriminalitet. 

Derudover tilbyder HOPE søskendeanbringelse, aflastning i fx weekender, støtte/ overvåget samvær. Vi modtager også piger akut, dog har HOPE ikke et decideret beredskab, men e vurderer om der er plads og match ift. målgruppen. En akutanbringelse kan maks være en uge, hvilket betyder, at akutanbringelsen vil overgå til alm. anbringelse og dermed en anden kontrakt. Visitation sker i respekt for den opholdsstedet samlet beboer.

Opholdsstedet HOPE ligger centralt i Fredericia kommune. En stor et plans ejendom på 328 m2, som indeholder store, lyse værelser, stort køkken/alrum samt to store stuer. Derudover er der fælles toilet og bade faciliteter, vaskerum, hobbyrum, stor have, trampolin, gynger og mulighed for at spille bold.

HOPE ligger tæt på naturområder og dermed er muligheden for at arbejde med friluftslivet med målgruppen. Derudover lægger vi vægt på et særligt samlingssted som er vores bålplads, der kan danne ramme for fællesskab og social træning. Vi er tæt på forskellige idræts- og gymnastikforeninger, skoler og daginstitutioner.

Alle værelser er møbleret med seng, sengebord, tøjskab/kommode, skrivebord med stol. Herfra kan den enkelte pige sætte sit eget præg på værelset og supplerer op hvis hun mangler noget. Vi tilstræber os at både inde og ude forhold tilgodeser pigernes særlige behov.