Det vurderes, at over 50 procent af de ansatte i Salling Groups kæder er på en kontrakt uden fast arbejdstid. HK Handel har nu rejst en sag for at få det stoppet helt.

Tusindvis af ansatte har problemer med at få løn under sygdom og at optjene retten til dagpenge, selvom de knokler løs i et af landets supermarkeder. Det skyldes, at de er ansat på en kontrakt med variabel arbejdstid.

I Salling Groups supermarkeder – Føtex, Bilka, BR, Salling og Netto – skønnes over 50 procent af de ansatte at være ansat på en kontrakt, hvor der enten kun er få eller slet ikke nogen timer på papiret. Det medfører stor usikkerhed for den enkelte.

Derfor har HK Handel netop rejst en sag i den faglige voldgift mod Salling Group for at anvende disse arbejdskontrakter.

– Disse kontrakter skaber et parallelt og usikkert arbejdsmarked, hvor en række basale rettigheder som ret til løn under sygdom og dagpenge bliver svækket. De ansatte på de her kontrakter er blevet en moderne form for daglejere, og det kan vi på ingen måde acceptere, siger HK Handels formand Mette Høgh.

Omfanget er steget voldsomt

For at imødekomme et stigende behov fra Salling Groups side valgte HK Handel oprindeligt i 1990’erne at indgå enkelte aftaler om arbejdskontrakter med variabel arbejdstid. Men omfanget af den type ansættelsesform er steget voldsomt de seneste år, og HK Handel valgte derfor i 2020 at opsige aftalerne i forbindelse overenskomstforhandlingerne.

Salling Group benytter sig dog stadigvæk af den type kontrakter, og det anser man i HK Handel for at være i strid med overenskomsten.

Men værst af alt går det hårdt ud over medlemmerne, der med disse kontrakter lever på et usikkert indtægtsgrundlag.

– Det er en af de største arbejdskampe, som vi som fagforening står over for lige nu. Derfor har vi også besluttet os for at rejse den her sag, så vi forhåbentligt kan få sat en stopper for Salling Groups misbrug af den ansættelsesform, siger Mette Høgh.

Fakta

– Sagen mod Salling Group bliver ført i den faglige voldgift d. 1. juni. Den faglige voldgift er den del af det arbejdsretslige system, der behandler sager om forståelsen af de kollektive overenskomster.

– For HK Handel er sagen principiel, fordi kontrakterne medfører, at omfattede medlemmer får et meget usikkert indtægtsgrundlag.

– Et stigende antal medlemmer rapporterer om, at de fra den ene dag til den anden har mistet dele af deres indtægtsgrundlag, fordi de pludselig har stået uden de vagter, de havde regnet med.

– HK Handel har to løsninger på problemet: Enten skal Salling Group give de ansatte en fuldtidsansættelse eller en deltidsansættelse, hvor arbejdstiden er aftalt som et fast timetal .