Få ledige øger behovet for at tiltrække flere til faget og få flere ansatte på ældreområdet på fuld tid, mener FOA.

Mens kommunerne oplever mange forgæves forsøg på at tiltrække social- og sundhedsmedarbejdere, har ledigheden blandt social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere ikke været lavere i de sidste 10 år.

Se alle tal her

– Der er meget få ledige medarbejdere tilbage. Det betyder, at kommunerne også skal tænke i nye baner for at få dækket det kæmpe behov for medarbejdere i ældreplejen, som vi oplever lige nu, siger sektorformand i FOA Torben Hollmann.

I februar var ledighedsprocent for social- og sundhedsassistenter på 1 procent mod 3 procent i februar 2012. For social- og sundhedshjælpere er ledigheden faldet fra 5 procent i 2012 til 1,5 procent i de seneste tal.

– Ét af de værktøjer, kommunerne kan skrue på, er at tilbyde medarbejderne flere timer, siger han.

Netop det bliver social- og ældreminister Astrid Krag spurgt om på et samråd i Folketingets Socialudvalg i dag.

– Vi oplever allerede, at der er for få medarbejdere til at give pleje og omsorg til et stigende antal ældre. Når omkring 8 ud af 10 ansatte i dag arbejder under 37 timer er der et kæmpe potentiale i at få flere til at arbejde mere. Når vi spørger medlemmerne, om de er villige til at gå op i tid, svarer omkring hver femte, at det vil de gerne.

– Udover at sikre, at dem der gerne vil, kan gå op i tid, har vi en stor opgave i at gøre det attraktivt for flere. Det mener jeg bedst kommunerne gør ved at organisere arbejdet klogere, så hjælpen tilrettelægges efter de ældres behov, så systemet tilpasses borgeren – og ikke omvendt. På den måde bruges timerne rigtigt, siger Torben Hollmann.

Tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering viser, at knap halvdelen af arbejdsgivernes forsøg på at rekruttere social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere ender forgæves.