– Vi må på det kraftigste advare mod konsekvenserne, hvis byrådspolitikerne i Fredericia gennemfører de besparelser, som kommunens Voksenservice for nylig har lagt frem. Endnu en gang lægges der op til, at en kæmpe besparelse væltes over på en forholdsvis lille gruppe borgere. Vel at mærke på de allersvageste borgere, der kæmper med et fysisk eller psykisk handicap, eller et misbrug af den ene eller anden art, siger Hanne Ellegaard, kredsformand for Socialpædagogerne Lillebælt.

Hun henviser til de aktuelle planer om at beskære de årlige budgetter på området med i alt 19,9 millioner kroner og som konsekvens spare cirka 30 medarbejdere på området væk. I sig selv en drastisk nedskæring, men endnu mere alvorlig på baggrund af, at der i forvejen er skåret hårdt ned på området. Ved sidste års budgetforlig måtte Voksenservice lægge ryg til en besparelse på 10 millioner kroner.

– De aktuelle spareplaner vil betyde servicereduktioner på mellem 11 og 25 procent, og kommunen har ikke – som påpeget af vores medlemmer, der arbejder på området – på forhånd undersøgt, hvilken betydning det vil have for de berørte borgere, når man forringer hjælpen og støtten til dem i dagligdagen, siger Hanne Ellegaard.

Listen over forringelser i den handleplan, Voksenservice har opstillet for at nå sparemålene, er lang og omfatter blandt andet:

• Revisitering af borgere til ringere tilbud – f.eks. fra botilbud til bostøtte i eget hjem.
• Mindre tid til den enkelte borger (gruppetilbud frem for individuelle tilbud).
• Reduktion af ledsageordninger i forbindelse med aktiviteter og ferie.
• sammenlægninger og lukning af nogle tilbud – forringelser af andre
(f.eks. kortere åbningstid).
• Effektiviseringer ved hjælp af teknologi – på bekostning af personale.

– Udsigten til, at sparekniven endnu en gang skal svinges over kommunens allersvageste borgere, er hjerteskærende. Følgerne vil blive øget utryghed og mindre livskvalitet for de berørte borgere. Problemet bunder i, at kommunen har lagt et for optimistisk budget på et område, hvor behovet for omsorg, støtte og varme hænder ikke uden videre kan omsættes til kolde økonomiske kalkuler. Jeg skal derfor opfordre politikerne til at tænke sig rigtig godt om, inden de tager ansvar for at gennemføre de foreslåede besparelser, slutter Hanne Ellegaard.