På Mosegårdsvej ligger IBC Fredericia-Middelfart. International Business College er en stor og sammensat uddannelsesinstitution med afdelinger i flere byer. Det er en institution, der blev skabt gennem flere sammenlægninger, først mellem handelsskolerne i Fredericia-Middelfart og Kolding i 2002, Aabenraa i 2004 og med VUC Fredericia i 2008. Historien om handelsskolerne går dog meget længere tilbage. Det er i år 150 år siden, at Fredericia Handelsskole blev grundlagt i 1872.

Det var en helt naturlig ting, at man i Fredericia havde behov for en handelsskole i 1872. Sådan var det over hele landet, og det skyldtes en national lov, der var blevet vedtaget i 1857. Her havde den danske regering nemlig gjort op med en flere århundreder gammel praksis og nu indført næringsfrihed i Danmark. Inden da fandtes der laug for snart sagt alle typer erhverv, og disse laug havde monopol på deres område. Handelslaugene havde eksempelvis monopol på uddannelsen af unge handelsmænd. Med loven i 1857 blev laugene ophævet, og der opstod derfor efterhånden et behov for at oprette formelle handelsuddannelser. Det tog dog nogle år, inden grundlaget for disse var på plads.

Fredericia-Middelfart Handelsskole i Kongensstræde. Foto: Lokalhistorisk Arkiv

I Fredericia stiftede man i 1866 Fredericia Handelsforening. Formålet med foreningen var ganske enkelt at fremme handlens vilkår i Fredericia på alle måder. Hurtigt blev det klart for bestyrelsen, at det var nødvendigt med en skole, der kunne uddanne folk til handlen.

Den 3. september 1872 afholdt handelsforeningen et bestyrelsesmøde. Her besluttede man sig for, at to medlemmer af bestyrelsen, købmændene Dons og Stoustrup, skulle undersøge mulighederne og grundlaget for en handelsskole i Fredericia. De to købmænd spildte ikke tiden, og behovet var stort i Fredericia. Handelsstandsforeningens bestyrelse mødtes igen en måned senere, og her kunne Dons og Stoustrup fremlægge deres resultat. De første 16 handelslærlinge havde skrevet under på, at de ville følge handelsundervisningen, hvis den startede. Det gjorde den så. Den 22. oktober 1872 modtog eleverne den første undervisning i Fredericia, og Fredericia Handelsskole var en realitet. Undervisningen fandt nu sted hver tirsdag og fredag aften fra kl. 19.30 til 21.30.

Lige så stille fik Fredericia Handelsskole etableret sig fast, og i 1885 blev den udvidet til to klasser med elever. Fra 1896 blev det også muligt for kvinder at modtage undervisning. Fredericia Handelsskole voksede nu støt og roligt. Der var som nævnt 16 elever ved starten i 1872. Det tal var fordoblet ved århundredeskiftet og i 1920’erne gik der ca. 125 elever på skolen. I 1940’erne var det steget til mere end 250 og omkring 1960 gik der mere end 400 elever.

Handelsskolen i Erritsø set fra luften, ca. 1986. Foto: Lokalhistorisk Arkiv

I 1965 oplevede Fredericia Handelsskole sin første fusion. Handelsuddannelsen stillede store krav til skolerne, og det krævede efterhånden større enheder. Derfor rettede Middelfart Handelsforening i 1965 en henvendelse til Fredericia med et forslag om et handelsskolesamarbejde. Det blev hurtigt en realitet, og elevtallet steg yderligere til mere end 1000 elever i 1972 i den nye skole ved navn Fredericia-Middelfart Handelsskole.

Eleverne i Fredericia Handelsskole havde selvfølgelig brug for nogle lokaler til at modtage undervisning i. Ved starten i 1872 fik man lov til at låne Realskolens lokaler, og efter byggeriet af Købmagergades Skole flyttede man hertil. Det var dog ikke holdbart i længden, efterhånden som flere og flere elever kom til, og slet ikke i forhold til udviklingen af handelsuddannelserne generelt i Danmark, hvor der kom flere krav til undervisningen. I 1963 købte handelsstandsforeningen derfor den gamle latinskole i Kongensstræde. En stor ombygning var nødvendig, men den blev nu indrettet til handelsskole. Der gik dog ikke mange år, før behovet for lokaler var blevet meget større igen, ikke mindst efter sammenlægningen med Middelfart. Derfor besluttede skolens bestyrelse sig i 1968 for, at der skulle opføres en ny handelsskole i Fredericia. En grund blev indkøbt i Erritsø, og i 1975 kunne eleverne møde ind i de nye lokaler, hvor IBC Fredericia-Middelfart stadig hører til i dag, dog efter flere ombygninger og udvidelser. Handelsskolen i Fredericia har nemlig aldrig stået stille.