Som følge af den meget hastige udvikling i Afghanistan arbejder Forsvaret og Udenrigsministeriet lige nu på højtryk for at gennemføre evakueringer. Der vil af hensyn til sikkerheden for alle berørte ikke blive oplyst om detaljer i selve evakueringerne.

– Forsvaret arbejder i døgndrift for at gennemføre evakueringerne. Sikkerheden er afgørende ligesom jeg håber på forståelse for, at det lige nu handler om den operative opgaveløsning. Ingen må være i tvivl om at alle mulige løsninger tages i anvendelse i den svære situation, udtaler Forsvarsminister Trine Bramsen.

Det følger af forsvarslovens paragraf 7 at Forsvaret efter forsvarsministerens nærmere bestemmelse og forhandling ved vedkommende ministre kan løse andre opgaver, hvilket er hjemmelsgrundlaget for opgaveløsningen. 

Læs også