Danmarks største fagforening, 3F, skal på en ekstraordinær kongres vælge en ny formand. I skrivende stund er der kun én kandidat til posten: Henning Overgaard. Hans mål for 3F er klart, fagforeningen skal endnu tættere på medlemmerne end det er tilfældet i dag.

På Kampmannsgade i København ligger 3F’s forbundshus. På femte sal, der huser den daglige ledelse, finder man Henning Overgaard, der er valgt som den ene af to forbundssekretærer i 3F. Den post ønsker han nu at skifte ud med posten som formand, der blev ledig efter en mediestorm mod Per Christensen, der endte med at han måtte trække sig.

– Jeg har fået et utal af opfordringer til at stille mig til rådighed, når vi nu skal vælge en ny 3F-formand. Det giver et ekstra skub til min egen fornemmelse af, at jeg kan gøre en forskel. At jeg kan samle organisationen, så vi står endnu stærkere i forsvaret for vores medlemmer. Det er den vigtigste forudsætning for, at jeg beder om kongressens tillid og opbakning, forklarer Henning Overgaard, da han bliver spurgt til hvorfor netop han stiller sit mandat til rådighed som formand for 3F.

– Jeg er rundet af 3F’s DNA, af vores kerneværdier. Jeg synes også, at jeg i praksis har vist – med de områder jeg har haft ansvar for – at jeg vil dialogen og efterfølgende kan konkludere og pege på brugbare løsninger på udfordringerne. For eksempel i forhold til kampen imod social dumping, udviklingen i 3F’s medlemstal, kompetenceudvikling af vores knap 9.000 tillidsvalgte og så videre, forklarer Henning Overgaard og opsummerer:

– Derfor mener jeg, at jeg er den rigtige til at stå i spidsen for 3F.

3F skal kendes for at tage ansvar

Fagbevægelsen, herunder 3F, har i løbet af historien rykket mange dagsordener. Det skal de fortsat blive ved med, hvis det står til Henning Overgaard. Resultaterne skal tale for sig selv – og 3F skal kendes for at tage ansvar.

– Vi står nok bøjet i neon for de fleste. Jeg tror de fleste ved, hvem vi er. Vi er dem, der tør sige det, som en gang i mellem er svært. Det vil vi blive ved med. Men vi er også dem, der tager ansvar for hele tiden at rykke vores arbejdsmarked og vores samfund i en bedre retning. Jeg ved godt, at vi i år har været gennem en stormfuld tid med personlige og private sager, som er klart uacceptable. Men jeg tror bestemt på, at offentligheden kan skille de personsager fra de værdier og resultater, som vi i 3F står for, siger Henning Overgaard.

Der har i gennem tiden været stor kritik af fagbevægelsen, særligt 3F i forbindelse med sager. Senest i forbindelse med arbejdsnedlægningen i Københavns Lufthavn – en arbejdsnedlæggelse, som 3F tog afstand fra.

– Det virker som en noget orkestreret og forudindtaget kritik. Når nogle af vores medlemmer en sjælden gang bliver så frustreret, at de nedlægger arbejdet, så vil nogle af vores knap så gode venner påstå, at ”så må det være 3F’s skyld”. Men det her er noget, man har besluttet på arbejdspladsen, siger Henning Overgaard og fortsætter:

– 3F respekterer de spilleregler, vi har aftalt med arbejdsgiverne. Derfor tager vi også afstand, hvis reglerne brydes. Vi savner, at medierne afkræver en reaktion og afstandtagen fra arbejdsgiverorganisationerne, når virksomheder bryder spillereglerne, endda af og til meget groft.

– Det bekymrer mig en hel del, at borgerlige partier gang på gang retter kanonrørene mod fagbevægelsen. Vi er et sted i mit arbejdsliv, hvor vi aldrig har været før. Den borgerlige fløj sender ofte signaler, som taler den danske model ned – ja, til tider helt undsiger den.  Derfor er det helt urimeligt, at arbejdsgiverne ikke reagerer og forsvarer vores aftalemodel, der har fungeret godt og effektivt i over 120 år, slår Henning Overgaard fast.

I forhold til fremtidens fagbevægelse og den kritik der har været tror Henning Overgaard ikke på, at de alle sammen kan blive enige. Der skal være plads til uenigheder, men samtidig skal parterne på den anden side stå vagt om den danske model.

– Grundlæggende er det naivt at tro, at vi bare alle sammen falder om halsen på hinanden, og at alt sker i fuld enighed. Det er helt fair, at vi ser tingene fra forskellige sider, der er både fagligt og politisk forskellige opfattelser af mange ting. Men efter den fredelige armlægning og dyst på argumenter, så skal vi – som bakker op om den danske model – tage et fælles ansvar og forsvare det organiserede arbejdsmarked. Både i det politiske system, arbejdsgiverne og fagbevægelsen, siger Henning Overgaard.

3F skal tættere på medlemmerne – og medlemmerne skal tættere på 3F

Fremtidens 3F skal, hvis man spørger Henning Overgaard, bringes meget tættere på medlemmerne – og ikke kun i en fysisk forstand. Men samtidig ønsker Henning Overgaard, at medlemmerne kommer tættere på 3F. Selv beskriver han den kommende tid som en skillevej for fagbevægelsen.

– Jeg er ikke i tvivl om, at fagbevægelsen står ved en skillevej. Når vi hører medlemmerne udtrykke et ønske om, at fagbevægelsen kommer tættere på, ja så er vi nødt til at prioritere anderledes i vores organisation. For der er et behov for, at vi kommer tættere på medlemmerne og arbejdspladserne. Det behøver ikke nødvendigvis ske fysisk, men medlemmerne skal mærke en stærkere tilstedeværelse, siger Henning Overgaard og fortsætter:

– De tillidsvalgte, der i min optik er hverdagens helte, de skal føle, at vi er meget mere understøttende i deres virke på arbejdspladsen. Jeg vil også knokle for, at medlemmerne får lyst til at søge to skridt tættere på fagforeningen, så vi kan skabe en større samhørighed. Det er gennem den styrke, vi skal tiltrække endnu flere til vores fællesskab.

– Det er en af de vigtige opgaver, der ligger foran os. Det gør man ikke med et snuptag, men det handler om at gøre sig nogle prioriteringer, der i højere grad handler om det nære relations arbejde til hvert enkelt medlem, og særligt understøttelsen af vores tillidsvalgte. Det har vi allerede truffet en række beslutninger om i 3F, som vi er i gang med at rulle ud, så vi får genskabt en mere udadvendt kultur, forklarer Henning Overgaard.

De unge er fremtiden

 En af de udfordringer Henning Overgaard står overfor, hvis han bliver valgt som formand for 3F handler om de unge. De færreste unge er vokset op med fagbevægelsens store kampe, men er i stedet vokset op på ryggen af de mange resultater, som fagforeningerne gennem tiden har skabt. Men den udfordring tager Henning Overgaard gerne op.

– Ja, vi har en udfordring med de yngre generationer. Det har vi prøvet at tage bestik af. Nogen kalder de unge generationer for curlingbørn, hvad jeg ikke synes, man kan tillade sig. Der peger pilen på forældregenerationen selv, som ikke har fået formidlet vigtigheden af det velfærdssamfund, vi jo praler med og er stolte af. De unge søger faktisk fællesskaber, men vi er ikke lykkedes med at tiltrække dem til det faglige fællesskab, siger Henning Overgaard og fortsætter:

– Vi prøver nu at række mere ud til de unge, eksempelvis med et tilbud om et gratis medlemskab til studerende, der har et studiejob inden for et af 3F’s brancheområder (Red. Kunne være PSHR). Målet er at trække flere af de unge tættere på, så de får mulighed for at se fagforeningen an. Jeg tror grundlæggende på, at det handler om at få de unge til at være med til at forme det faglige fællesskab, som de gerne vil være en del af.

 – Vi får op imod 25.000 nye medlemmer hvert eneste år, så vi er en attraktiv spiller. Vi skal så have endnu flere ind, særligt de unge, og få sat en prop i den anden ende, så medlemmerne oplever, at de er en del af det rigtige fællesskab, supplerer Henning Overgaard.

Noget af udfordringen kan handle om, at de ”gule” fagforeninger er meget agressive i deres markedsføring og lover en række fordele. Men de fordele kan, ifølge Henning Overgaard, ikke stå mål med de mangler han mener der er ved de ”gule” fagforeninger.

– Vi skal være endnu bedre til at oplyse om, hvad forskellen og betydningen er af den danske model. Men der er også et ansvar hjemme ved køkkenbordet og helt ude i klasselokalerne på skolerne, hvor man bør oplyse om, hvordan vores arbejdsmarked fungerer. Til de unge mennesker, der får et telefonopkald fra Krifa eller Det Faglige Hus, har jeg et godt råd: Spørg dem som det første, om man får lov at stemme om sine løn- og arbejdsforhold. For det får man ikke!, siger Henning Overgaard og fortsætter:

– Og de unge bryder sig ikke om diktater. De vil da have medbestemmelse. Jeg kørte i bil med fire unge fodbolddrenge for nylig, der er lige omkring de 17-18 år. De interesserer sig meget for samfundsforhold og hvad der rører sig. Når vi har de her gode snakke, så spørger jeg dem altid, om de glæder sig til at få stemmeret. Og de glæder sig altid helt vildt til at præge samfundet. Når jeg så spørger, om de også kunne tænke sig at have stemmeret om deres løn- og arbejdsvilkår, så er svaret det samme. Når jeg så fortæller, at det får man altså ikke ved Krifa og Det Faglige Hus, så er de chokerede. Derovre har man deponeret sine løn- og arbejdsvilkår ved en snæver bestyrelse. Dét tror jeg, vi skal være meget bedre til at oplyse de unge om.

Alle skal tage ansvar for den danske model

De tre største opgaver for 3F spænder meget vidt, når man spørger Henning Overgaard. Men for formandskandidaten

– Først og fremmest skal vi tættere på medlemmerne og tættere på arbejdspladserne, samtidig med at vi også får arbejdspladserne og medlemmerne til at rykke tættere på deres fagforening, siger Henning Overgaard.

Tit er der diskussioner mellem arbejdsgivere og arbejdstagere. Der er diskussioner der kommer som følge af den danske model, hvor det netop er arbejdsmarkedets parter der bliver enige om løn- og arbejdsvilkår på det danske arbejdsmarked. Senest så vi en stor konflikt mellem regionerne og sygeplejerskerne – men langt de fleste gange ender overenskomstforhandlingerne med et resultat som alle parter kan se sig selv i. Det er styrken i den danske model der har eksisteret i mere end 100 år – og det er den danske model der blandt andet gør, at der ikke i tide og utide er strejke, som man eksempelvis ser det i Frankrig. Men den danske model kan ikke kun løftes af den ene part, lyder det fra Henning Overgaard, der savner at arbejdsgiverorganisationerne tager et større ansvar.

– Dernæst har vi en kæmpe opgave i, at arbejdsgiverne skal tage et større ansvar for vores danske model. Det er stort set lønmodtagernes kontingentkroner, der i dag finansierer kampen og indsatsen for den danske model. F.eks. når 3F er ude for at overbevise en arbejdsgiver om, at de skal tegne overenskomst og melde sig ind i arbejdsgiverforeningerne. Og i kampen mod social dumping, siger Henning Overgaard og fortsætter:

– Når vi så fanger arbejdsgiverforeningens medlemsvirksomheder i dumping af løn- og arbejdsvilkår, så vil DI pludselig ikke udtale sig. Det dur ikke! Arbejdsgiverne må ud af starthullerne og forsvare vores arbejdsmarkedsmodel. De må også mere til lommerne, ja de må helt enkelt tage et større ansvar.

Den sidste af de tre største kampe for Henning Overgaard handler om mere tryghed for medlemmerne.

 – For det tredje er mit mål, at medlemmerne skal mærke en større tryghed i deres arbejdsliv, end der har været de sidste 20-25 år. Gennem et mere trygt sikkerhedsnet med et bedre dagpengesystem. Ved at en højere pensionsalder hænger sammen med en Arne-ordning og en udbygget ret til tidlig pension. Det er de tre vigtigste dagsordener, siger Henning Overgaard.

Der er ekstraordinær kongres i 3F d. 8. april. Det eneste punkt på dagsordenen, udover formalia, handler om valg af formand. I skrivende stund er kun Henning Overgaard opstillet.