Formand for Fredericia Shopping, Ole Mortensen, ser optimistisk på fremtiden for de handelsdrivende i Fredericia. Men under overfladen lurer der en utålmodighed for at der kommer en decideret udvikling af det længe og meget omtalte fæstningscenter. Senest har byrådet besluttet sig for at der skal udarbejdes en behovsanalyse. Samtidig har Fredericia Kommune hyret et firma fra København, der skal komme med bud på hvordan Fredericia skal brandes som by. Det har fået Mortensen til at trække en anelse på smilebåndet.

– Det er da rart at høre noget udefra. Men jeg synes egentlig vi også godt selv kunne gøre det. Vi har gjort det meget godt de sidste 5-6 år med branding uden at der har været nogen udefra for at brande os. Vi kan altså godt selv komme med gode input.

Generelt er Ole Mortensen positivt stemt overfor en lang række initiativer fra kommunens side. Ikke mindst at der nu er kommet et udvalg med særlig fokus på turismen, samt de markante udmeldinger om arbejdet med kulturområdet. Her uddeler han pæne karakterer til politikerne for prioriteringen, samtidig med at han understreger det gode samarbejde mellem de handelsdrivende og Business Fredericia:

– Kommunen blomstrer. Business Fredericia har sat fokus på området. Kommunen har sat fokus på området. Alle i erhvervslivet er fokuserede på, at vi godt vil have en detailhandelsby. Turisme og kultur er de store trækplastre. Vi kan se, at der kommer flere mennesker til byen, når det prioriteres. Ikke mindst de sidste to år, hvor vi har haft sommer i Fredericia. Jeg synes det går rigtig godt for handleslivet i Fredericia. Jeg hører kun positive takter. Vi har ikke haft nogle lukninger, selv efter coronakrisen. Faktisk arbejder vi på at skaffe flere lokaler. Det er klart at kommunen har været en stor spiller i at hjælpe under coronakrisen. Herunder en masse tiltag for at få folk til at handle lokalt. Borgerne i Fredericia har været enormt gode til at støtte og bruge deres by.

Men det punkt det får Mortensen til at pege på et konkret ønske til Fredericia Kommune og byrådet er det omtalte fæstningscenter. Det har lokalt og politisk været drøftelser om at bygge et nyt museum, der kan tiltrække mange flere gæster til Fredericia. Det er en ide, der længe har tiltalt ham, og som får ham til at komme med en kraftig opfordring til byrådet:

– Jeg håber at processen bliver til handling. Altså at vi kommer i gang med at få slået nogle streger på, hvor tæt vi kan ligge det på bymidten. At det bliver sat i værk. Det vil være enormt godt for vores by.

Baggrunden for opfordringen til politikerne er troen på at fæstningscentret kan blive et stort trækplaster for nye besøgende til Fredericia. Her ser Mortensen en oplagt mulighed for at skabe noget at være stolt af, der samtidig vil gøre det attraktivt for mange mennesker at aflægge Fredericia et visit.

– Hvis fæstningscentret er det, vi tror det kan blive, altså at der kan komme et sted mellem 50.000-150.000 mennesker om året til Fredericia for at se det, så vil det uvilkårligt skabe trafik ned i vores midtby, og det vil gavne vores butikker, siger Ole Mortensen. Det er netop forventningen om at de mange besøgende vil vandre rundt i bybilledet, der gør at han tror fremtiden kan blive lys for Fredericia. Derfor er placeringen af et nyt museum også interessant for ham:

– Jeg mener at Voss-grunden er helt perfekt. Så vil det være kortere til midtbyen end at gå op til stranden. Ja, man kan sige at et fæstningscenter og en strand i en midtby, kan det næsten blive meget bedre? Vi mangler helt klart noget, som vi er stolte af i Fredericia. Vi har vores 6. juli-fest og en vold som en total unik. Så synes jeg også, at vi skal få lavet det fæstningscenter.

Mortensen er tilfreds med at byrådet efter konstitueringen har fået nedsat et udvalg, der beskæftiger sig med turisme og byudvikling. Han mener det sender et godt signal, når man sætter fokus på det. Men han mener et nyt museum skal have særlig fokus, fordi det har et langt større potentiale og en langtidsholdbarhed for fremtidig udvikling af bylivet.

– Det er altid vigtigt, at der sker noget nyt i vores by. Nu har vi talt om fæstningscentret i nogle år efterhånden. Nu skal vi speede processen op og komme i gang. Når først beslutningen er taget og økonomien er i orden, så kan det godt gå stærkt, understreger Mortensen.

Lige nu følger han spændt med i den lokalpolitiske situation, hvor de fleste politikere lader til at bakke op omkring projektet. Han anerkender både politikernes og kommunens engagement, men mener der skal tages nogle konkrete og synlige skridt nu:

– Vi er meget optimistiske om fremtiden. Fredericia Teater, fæstningscentret og Kanalbyen er eksempler på, hvordan det kan lykkes at skabe den vækst, der skal til. Det er en satsning, når man tager den slags beslutninger. Men jeg mener der er nu, der skal satses. Vi har snakket længe nok, slutter Ole Mortensen.