Praktiserende Lægers Organisation (PLO) og Region Syddanmark har en overenskomst, der sætter klare servicemål for blandt andet lægevagtsdækningen i regionen. Men denne aftale har i mere end halvandet år ikke været overholdt – og nu skal der forhandles en ny aftale på plads.

– Det der er sket er, at der har været corona. Der har været en væsentlig reduktion i antallet af konsultationer, fordi mere er håndteret per telefon eller video. Når man skal reducere antallet af kontakter, så har PLO – helt ensidigt – valgt at reducere, hvor mange læger der er på landevejen. For at få det til at hænge sammen har de undladt at servicere 10 konsultationssteder, har Bo Libergren, formand for Udvalget for den nære sundhed i Region Syddanmark, tidligere forklaret.

I den overenskomst Region Syddanmark har med PLO er det aftalt, at der skal være 22 konsultationssteder i regionen. Det er ikke helt ét per kommune, men det er meget tæt på. Men med coronaens indtog fulgte også en naturlig omprioritering af ressourcerne. Det er som sådan ikke et problem, beskriver alle parter i sagen. Alle har forståelse for det pres sundhedsvæsnet har været under, men selv sidste sommer, da corona ikke var en samfundskritisk sygdom, valgte PLO ikke at genåbne de lukkede konsultationssteder. Det medførte hård kritik fra både regionsrådsmedlemmer, byrådsmedlemmer og borgmestre i flere kommuner, herunder i både Fredericia og Middelfart – der er blandt de to kommuner, der har fået lukket lægevagten.

PLO har længe efterspurgt forhandlinger

Formand for Vagtudvalget i PLO-Syddanmark, Morten Svenning Nielsen, forstår frustrationerne, men samtidig forklarer han, at der simpelthen ikke er ressourcer nok til at opfylde aftalen. Til kritikken om aftalebrud forklarer Morten Svenning Nielsen, at aftalen er utidssvarende og at Region Syddanmark ikke har ønsket at genforhandle aftalen, selvom PLO flere gange har bedt om det.

– Vi har forsøgt at gøre det bedste, vi kan for at overholde aftalen med de læger, vi har til rådighed. Vi har en aftale, der er dateret tilbage til 2007. Det er en meget gammel aftale, der er lavet på et tidspunkt, hvor verden så meget anderledes ud. Det er en aftale, vi har forsøgt i meget lang tid at genforhandle med regionen, faktisk har vi i flere år forsøgt at genforhandle aftalen, for vi har kunnet se os ind i en tid, hvor det ville blive sværere og sværere at bemande de mange konsultationssteder. Der er kommet færre praktiserende læger og flere patienter, siger Morten Svenning Nielsen.

Den kritik giver Bo Libergren dog ikke meget for.

– Vi har ikke afvist at forhandle. Man skal huske, hvem vi repræsenterer. Vi handler på vegne af borgerne. Og på de vegne ønsker vi at have et godt serviceniveau. Her er PLO en interesseorganisation, der vil noget andet, siger Bo Libergren blandt andet.

Forhandlinger påbegyndes i marts

Efter flere års ønske fra PLO om en genforhandling af den eksisterende aftale, er der blevet åbnet op fra Region Syddanmark. Det bekræfter Bo Libergren i et skriftligt svar til AVISEN.

– Der foregår aktuelt en teknisk afklaring. Dernæst skal der laves et mandat for forhandlingerne og nedsættes en forhandlingsdelegation. Forhandlingerne går først i gang i marts, skriver Bo Libergren.

Den tekniske afklaring handler om faktuelt at beskrive de emner, der indgår i forhandlingerne. F.eks. akutknap, anvendelse af andre faggrupper, udstyr og indretning af konsultationslokaler etc, forklarer Bo Libergren.

I forhold til Region Syddanmarks forhandlingsudgangspunkt har Bo Libergren dog tidligere fortalt, at han ikke ønsker at indskrænke dækningen.

– Vi har ikke vedtaget andet end, at der skal være mange konsultationssteder, så det er fortsat vores synspunkt. Desuden forhandler vi ikke i medierne. Jeg kender udmærket PLO’s oplæg, der kom da regionerne blev dannet. Jeg anerkender fuldt og helt, at PLO vil det. Jeg har et andet synspunkt og har haft det i mere end 15 år, har Bo Libergren tidligere fortalt.

– Jeg skal ikke indgå i en forhandling gennem medierne. Der er ingen tvivl om, at sundhedsvæsnet er presset i øjeblikket. Det er også derfor vi har konstateret de her beslutninger som PLO har truffet. Men vi har det synspunkt, at vi ønsker en lægevagt med fornuftige servicemål, det er vores udgangspunkt, forklarede Bo Libergren tilbage i december.

I Middelfart og Fredericia er Bente Gertz (A), Pernelle Jensen (V), Karsten Byrgesen (NB) og Morten Weiss-Pedersen (C) valgt til Regionsrådet. De første tre har tidligere ytret skarp kritik af den manglende lægevagt, ligesom deres holdning til den nye aftale er meget klar: Der skal fortsat opretholdes en bred vifte af konsultationssteder.