Socialdemokratiet er kommet med et udspil, der vil give de offentlige ansatte en lønstigning. Statsminister Mette Frederiksen ville ikke sige hvem, der kommer til at stige. Til et debatmøde hos 3F i Fredericia kom emnet op, og bolden blev smidt op i luften til de tre paneldeltagere.

3Fs mødesal på Venusvej i Fredericia lagde tidligt torsdag aften ramme om et halvandet times langt vælgermøde, hvor hovedretten i form af stegt flæsk med persillesovs skulle indtages bagefter. Inden det nåede dertil var det tid til en forret i form af en debat, hvor de politiske aktører var Jens Jonatan Steen (S), Karin B. Nissen (SF) og Henning Hyllested (Enhedslisten).

Det hele startede med en præsentationsrunde af de tre kandidater, men efterfølgende var det op til de mange fremmødte, der fyldte mødesalen til bristepunktet, at spørge ind til, hvad de ville. På forhånd var der lagt op til emnerne:

  • Bedre arbejdsmiljø
  • Forebyggelse af nedslidning
  • Tidlig pension
  • Stop social dumping

Meget nærliggende startede det ud med fra salen at lyde: Hvem er velfærdsansatte i jeres øjne og hvem skal pengene gå til? Spørgsmålet var naturligvis til regeringens udspil, hvor de præsenterede en pakke på 2,5 milliarder kroner til udvalgte offentligt ansatte. Men hvem skal have pengene? Det ville Mette Frederiksen ikke svare på udover at konstatere, at der er problemer i sundhedssektoren, ældreplejen, i dagsinsitutioner og kriminalforsorgen. Dermed kommer pengene ikke til at gå til alle de mere end 800.000 danskere, der er offentligt ansatte.

– Svaret på spørgsmålet er, at vi skal indgå en trepart. Vi har sat verdensrekord i treparter. Der er aldrig lavet så mange før, som vi har gjort i de seneste år. Vi skal samle arbejdsmarkedets parter, og finde gode løsninger. Nu er der en ny krise med rekruttering af arbejdskraft i den offentlige sektor, kan det komme i spil igen? Ja. Vi tager en trepartsaftale, og finder en god løsning på at rekruttere mange kollegaer, der mangler i den offentlige sektor. Det er med respekt for den danske model, at man gør det, sagde Jens Jonatan Steen.

Henning Hyllested, der qua Enhedslistens rotationsprincip ikke kan genopstille til Folketinget, var som sådan enig i, at der skal afsættes penge til den offentlige sektor.

– Der er intet i vejen med at afsætte penge til offentlige grupper til fordeling. Det har ikke noget at gøre med at gøre op med den danske model. Det offentlige er arbejdsgivere på det offentlige område. Det er regeringen, staten, regionen, og kommuner, der er arbejdsgiverne på det offentlige område. Der er intet forgjort ved, at Folketinget afsætter penge til fordelingen ved de kommende overenskomstforhandlinger. Det er vores opgave at afsætte nok penge, sagde Hyllested og pegede på sektorer, som han synes skal prioriteres:

– Jeg ville pege på sygeplejerskerne og sosu’erne som de første. Sundhedsvæsnet er ved at falde fra hinanden. Det er kriminelt med de lange ventelister. Jeg har gennemgået et langt sygeforløb. Min operation havde kostet mange 100.000 i USA, det er værd at bevare. Det er hjørnestenen i vores velfærdssamfund.

Karin B. Nissen er selv tidligere Socialrådgiver, og hun relaterede derfor til hendes egen fortid.

– Mine kollegaer var syge, og når de ikke var, var jeg selv. Vi fik stress alle sammen af at have for meget at lave og føle os utroværdige. Når jeg går til sådan et spørgsmål bliver det med udgangspunkt i egne erfaringer som offentlig ansat. Det var ikke lykken for mig. Det er det til gengæld at være selvstændig. Vi vil i SF indføre ligelønslov og begynde at kigge på køn. Det er i kvindefagene, at lønnen halter efter. Det er sosu’er, socialrådgivere og sygeplejersker. Vi ville kunne gøre op med det massive efterslæb på kvinders løn – ikke mindst i det offentlige ved en ligelønslov, sagde hun.

Er der kontrol nok?

Et af emnerne, som det hele sluttede af med, var omkring social dumping. Både Karin B. Nissen og Jens Jonatan Steen pegede på, at der skal ske en fællesindsats blandt myndighederne for at skærpe indsatsen.

– Vi vil gerne indføre stramme sociale klausuler. Vi har set nogle situationer med udenlandske medarbejdere, der gik ud med tynde bukser i regnvejr og arbejdede under kummerlige forhold. Det er uværdigt at agere sådan som bygherrer. Vi vil lave en fælles myndighedsindsats, sagde Karin B. Nissen.

Jens Jonatan Steen stemte i.

– Udfordringen med dumping er, at vi gør det til noget 3F og de andre skal løse. Det er urimeligt. Arbejdstilsynet er hovedmyndigheden på det. Det her er ikke gangbart. Det skader vores samfund – vi skal lave en fast taskforce, der kan jagte de her forbrydere og kriminelle, forklarede han.

Henning Hyllested er trafikordfører for Enhedslistens folketingsgruppe, og har arbejdet med emnet på Christiansborg.

– Vi har landet en vejpakke, selvom der er ting der kan gøres bedre. Ved siden af lykkedes det os sammen med beskæftigelsesminister Peter Humlegaard at ændre på gods- og buskørselsloven. Lovmæssigt kan man stille krav om, at det skal være efter dansk overenskomst, når de er her. Det lykkedes os at komme igennem med det. Vi står derfor langt stærkere, men vi er ikke i mål. Der mangler kontrol, og det er dét indsatsen handler om, synes jeg. Jeg vil gerne have langt mere politi til at kontrollere på landevejen. Jeg ved, at man jævnligt tager på besøg og jævnligt finder virksomheder, der ikke har ordnede forhold. Det er en myndighedsindsats, der har skaffet os mange penge på det område. 3F opgjorde det på et tidspunkt, og det var mange, mange millioner kroner. Indsatsen eksisterer dermed, men den skal effektiveres. De borgerlige skar kraftigt ned på den, men regeringen har sat den op igen og den skal yderligere op, sagde Henning Hyllested.