Heraf kan Folketingets partier søge om 5,4 mio. kr., og 10,9 mio. kr. kan søges af blandt andre organisationer og offentlige institutioner.

Folketingets Finansudvalg har i dag afsat 16,3 mio. kr., som kan søges gennem Europa-Nævnet til oplysningsaktiviteter forud for folkeafstemningen om afskaffelse af forsvarsforbeholdet den 1. juni 2022.

Beløbet svarer til, hvad der blev bevilget i forbindelse med folkeafstemningen om omdannelse af retsforbeholdet i 2015, dog opregnet til nutidens priser.

Pengene fordeles således, at partierne kan få 5,4 mio. kr., og der bliver 10,9 mio. kr. til øvrige oplysningsaktiviteter, der uddeles til blandt andre organisationer og offentlige institutioner efter ansøgning. Der afsættes lige mange midler til ja- og nej-siden.

Ud over de penge, som fordeles gennem Europa-Nævnet, har Folketingets Finansudvalg afsat 5,4 mio. kr. til Udenrigsministeriet til regeringens oplysningsindsats og til en husk at stemme-indsats i forbindelse med folkeafstemningen.

Fakta


Midlerne til partierne
Midlerne til partierne fordeles efter ansøgning på samme måde som ved folkeafstemningen om retsforbeholdet i 2015. Dette indebærer, at de 5,4 mio. kr. til partierne efter ansøgning fordeles ligeligt, dvs. med 2,7 mio. kr. til henholdsvis ja- og nej-siden. Inden for hver af disse to grupper fordeles de 2,7 mio. kr. mellem partierne ved, at 1,35 mio. kr. fordeles ligeligt mellem gruppens partier, og 1,35 mio. kr. fordeles efter mandattal i Folketinget.

Midler til øvrige oplysningsaktiviteter
De 10,9 mio. kr., der efter ansøgning fordeles til oplysningsaktiviteter, vil blive fordelt til lovlige organisationer, visse offentlige institutioner, visse juridiske personer og til myndige privatpersoner, der er registreret i folkeregisteret.

Tilskud herfra kan ikke ydes til partier og bevægelser indvalgt i Folketinget eller Europa-Parlamentet eller en ungdomsorganisation til et parti eller en bevægelse. Puljemidlerne kan udelukkende fordeles til projekter, der er målrettet afstemningstemaet. Europa-Nævnet kan fastsætte yderligere regler for fordeling af de midler, der fordeles efter ansøgning.