Tejs Laustsen Jensen, direktør hos Brintbranchen, har over en længere periode forsøgt at få den grønne omstilling på den politiske dagsorden. Han glæder sig over muligheden ved at være en del af et samarbejde, der kommer til at sætte Fredericia i en retning, hvor klimaet opprioriteres.

Det var også en emotionel dag for ham, ligesom at Finn Bjørn Schousboe, direktør hos Crossbridge Energy Fredericia, fortalte tidligere på dagen.

Han mener, at når man ser, hvor mange involverede kræfter, der er i projektet, så bliver det næsten en selvfølge at bruge kræfter på projektet.

Det er ifølge ham en selvfølge at reducere CO2-udledningen og tage strømmen fra vindmøller til at fremme den grønne omstilling.

Han er fortaler for, at Danmark går forrest i denne kamp, selvom at det ikke for længe siden var en almen holdning, at man havde en anderledes opfattelse af, hvordan man skulle håndtere klimaudfordringerne. Dermed er det værd at huske ifølge ham, at der er sket en generel ændring i en dansk kontekst for, hvordan man kan bruge brint, og derfor brugte han en del tid i sin tale på at rose modet fra myndighederne samt raffinaderiet til at støtte projektet.

– På et tidspunkt var det her væsentlig mindre på den politiske dagsorden, og det var langt mindre alment. Jeg vil rose politikerne for at gå ind på dette felt og bidrage med ressourcer og løsningsforslag, udtaler han.

Når anlægget i Fredericia efter planen står færdigt, så er det med ambitiøse mål for størrelse og produktivitet. Man skal være førende i kampen mod klimaudfordringerne.

På raffinaderiet kan brint bruges til at slippe for at cracke naturgas og olie, som de ellers ville knække for at få brint ud. Det slipper de for at gøre, når de bruger brint fra Everfuel. Dermed sparer man en masse CO2 – det er næsten 10 tons CO2 sparet per ton brint.

Tejs Laustsen Jensen er overbevist om, at det er vigtigt for klimaet og for Fredericias fremtid i det store verdensbillede.

Det er også noget, som Fredericias borgmester, Steen Wrist, er begejsret for. Han ser det som en kæmpe milepæl for omstillingen i byen.

– I Fredericia vil vi gerne være Danmarks Energicentrum, og heri er brint en af fremtidens drivmidler. Med det spadestik, der bliver taget i dag, så kommer Fredericia klart i front med fremstillingen af bæredygtige brændstoffer. Vi får også mulighed for at levere brændstoffer til transportsmidler, hvilket stemmer overens med, at byen er et vigtigt trafikalt midtpunkt, udtalte borgmesteren på en videooptagelse, der blev vist på storskærm til arrangementet med første spadestik på HySynergy-projektet i Fredericia.

Således er det meningsfuldt for borgmesteren, at brintfabrikken bygges i byen, da infrastrukturen og transporten har gode rammer til, at HySynergy-projektet stiftes i området.

Herudover har Fredericia sat sig ambitiøse klimamål, hvor byen gerne vil være CO2-neutrale i 2050, og det er med udgangspunkt i en klimaplan, der indeholder 53 indsatser.

I første fase bygges et 20 MW elektrolyse- og P2X-anlæg, som forventes at stå færdigt allerede i sommeren 2022. Det er planlagt, at anlægget i fase II udvides til 300 MW i 2025.

HySynergys fase II vil have kapacitet til at sænke den danske landbaserede transportsektors CO2-emissioner med op til 11% allerede når det står færdigt i 2025, hvilket bidrager direkte til den danske regerings målsætning om at reducere CO2-emissioner med 70% inden 2030.