Enhedslisten var fredag på gaden i Fredericia i forbindelse med, at partier har lavet en aktion for Lillebælt og Det Sydfynske Øhav.

Torsdag startede Enhedslisten en længere kampagne, der har fokus på en af Enhedslistens mærkesager til kommunal- og regionsrådsvalget. De sejlede fra Marinaen i Middelfart til Skærbæk, hvor der ligger et havdambrug, og i den forbindelse ønsker Enhedslisten at sætte fokus på forureningen og konsekvensen for fiskebestanden.

Fredag var turen kommet til Fredericia, hvor turen gik forbi Shell og olietankene. Enhedslisten lagde til i Gammel Havn, og efterfølgende gik turen ud i Fredericias gader, hvor partiet var repræsenteret ved Regionsrådsmedlem Vibeke Syppli Enrum, spidskandidat for Enhedslisten Middelfart Lasse Schmücker og Mikkel ”Ræv” Martin, der er byrådskandidat for Enhedslisten Fredericia. De gik på gaden med budskabet om et renere hav, og ville i dialog med byens borgere omkring det, og uddelte flyers med information.

Reaktionerne på gaden er blandet, og mens snakken gik ved Gammel Havn var der eksempelvis en ældre herre forbi og kom med sin mening om initiativet.

– Han synes, at det er fedt, men nogle vil diskutere det med os og siger åbent, at de ikke tror på, det er så galt, som vi siger. Vi har tit sagt, at det er Shell, som er synderen, men det er også alt muligt andet. Når man taler med folk på gaden, er det en positiv dialog. Vi vil høre deres løsningsforslag, og så går det godt, men der vil altid være enkelte sure, siger Vibeke Syppli Enrum.

En kommentar som ”klimatosse” kommer også af og til, men det er ikke noget, som tages tungt af trioen.

– Jeg skal have min klimatosse-trøje på i morgen, siger Vibeke med et smil, mens snakken går om, at det er et kompliment at blive kaldt det.

Efter ankomsten til Gl. Havn gik turen ind i gågaderne i Fredericia. (Foto: AVISEN)

På turen rundt, når Enhedslisten er ankommet i deres båd, er de synlige med et stort banner på båden, hvor der blandt andet står ”stop forurening af havet”, og det vil man komme til at se mere af frem mod valget.

– Vi vil fortsætte med det, og satser på, at det breder sig. Vi synes, at det har fået en god modtagelse, siger Vibeke.

I selve klimadebatten er der lokalpolitisk i Fredericia delte holdninger til krydstogtskibene, der er begyndt at ankomme til Fredericia igen efter, at branchen var lukket ned.

– Vi er imod krydstogtskibene. Det er ikke pga. turismen, men den miljøbelastning det giver, siger Mikkel ”Ræv” Martin.

På det overordnede plan har landets partier ikke kunnet komme og føre den traditionelle gadekampagne før nu, hvor restriktionerne tillader det. Til gengæld mener Vibeke Syppli Enrum, at det har gavnet på andre fronter, at man har været tvunget online.

– Vi kunne ikke komme ud, men der har været en del online debat med vælgere, som vi ellers ikke ville møde, siger hun.

Se her flere billeder: