I dag starter skoleeleverne efter endt sommerferie, og i den forbindelse er der en opfordring til, at elever og ansatte på skolen stadig lader sig teste.

Opfordringen gælder ikke, hvis man er færdigvaccineret, eller der er gået mindst 14 dage fra første vaccinationsstik.

I torsdags blev det understreget på Undervisningsministeriets side med spørgsmål/svar om corona i grundskolen, at opfordringen om ugentlige coronatest stadig gælder på skoler efter sommerferien.

“Der opfordres i forbindelse med fysisk fremmøde til at have gennemført en coronatest inden for de seneste 72 timer ved antigentest og 96 timer ved PCR-test, dog højest to gange jævnt fordelt over de seneste syv dage”, står der i svaret.

Mange lærere og nogle elever over 12 år vil dog være vaccineret og behøver derfor ikke de ugentlige test, står der på hjemmesiden, hvor det er præciseret, hvem, der ikke behøver at blive testet:  

“Opfordring til test gælder ikke for elever, ansatte og besøgende der:

  • er under 12 år,
  • er undtaget for test på baggrund af udlevering af erklæring fra kommunernes borgerservicecentre
  • tidligere har fået bekræftet smittet med COVID-19 ved en PCR-test for COVID-19, der er mindst 14 dage og højst 12 måneder gammelt,
  • har påbegyndt et vaccinationsforløb mod COVID-19, hvor et vaccinationsforløb mod COVID-19 anses for påbegyndt mindst 14 dage og højst 42 efter den første dosis, 
  • har gennemført vaccinationsforløb mod COVID-19. Kræver et vaccinationsforløb mod COVID-19 to eller flere doser, anses det for gennemført umiddelbart efter den afsluttende dosis. Kræver et vaccinationsforløb mod COVID-19 alene én dosis, anses det for gennemført 14 dage efter denne ene dosis”.

Det er kommunerne, der skal stille test til rådighed på skolen eller i umiddelbar nærhed af skolen.  Kommunerne kan tilbyde test i form af selvpodning under supervision til eleverne i 8.-10. klasse.

Opfordringen til test forventes at gælde indtil 30. september 2021