Ekspertudvalget for en flerårsaftale for skattevæsenet med Merete Eldrup som formand offentliggør i dag sin rapport. Ekspertudvalget har især fokuseret på it-området, hvor udvalget bl.a. anbefaler, at der lægges faste rammer for skattevæsenets it-aktiviteter. Det skal sikre ro, stabilitet, og at de igangværende it-projekter kommer i mål.

Ekspertudvalget for en flerårsaftale for skattevæsenet afleverer i dag sine anbefalinger til regeringen med henblik på at understøtte forberedelserne af en kommende politisk flerårsaftale. Udvalget har haft Merete Eldrup som formand. 

Ekspertudvalgets arbejde har primært fokuseret på it-området i skattevæsenet. Udvalget anbefaler, at der anlægges en ny styringstilgang på it-området, som indebærer, at der opereres med et loft over, hvor mange it-aktiviteter der kan igangsættes parallelt i skattevæsenet. Loftet skal sikre ro og stabilitet for skattevæsenet, så igangværende og kommende it-aktiviteter kan komme i mål som forudsat inden for tid og budget. 

”Vi har grundlæggende et godt og velfungerende skattevæsen i Danmark. Samtidig er det ingen hemmelighed, at der også har været store problemer – især på it-området og med de helt store it-projekter. Derfor anbefaler vi en ny tilgang, hvor der sikres faste rammer på it-området for at sikre tilstrækkelig fokus og eksekveringskraft til, at skattevæsenet kan komme i mål med sine store it-projekter”, siger formand for ekspertudvalget Merete Eldrup. 

Ud over et loft over it-aktiviteterne anbefaler Ekspertudvalget bl.a., at samspillet med det politiske niveau forbedres. Det skal begrænse kompleksiteten af og øge gennemsigtigheden omkring de implementeringsmæssige konsekvenser ved kommende politiske initiativer og lovgivning. 

”Det er afgørende, at vi ikke ender i en situation, hvor skattevæsenet skal til at håndtere nye store komplekse it-projekter til mange hundrede millioner. Derfor anbefaler vi, at samspillet mellem det politiske niveau og dem, der rent faktisk skal implementere de politiske aftaler, forbedres. For eksempel skal det være muligt for skattevæsenet at gå tilbage til det politiske niveau og hejse et flag, hvis en politisk aftale viser sig at være meget omkostningstung at it-understøtte eller har stor risiko for ikke at kunne gennemføres”, afslutter Merete Eldrup.  

Ekspertudvalgets anbefalinger skal danne grundlag for, at der kan træffes beslutning om en politisk flerårsaftale for skattevæsenet. Skatteministeren kvitterer således for Ekspertudvalgets indledende arbejde for at sikre en strukturel og langtidsholdbar plan for at håndtere Skatteministeriets udfordringer. 

”Vi skal have et stærkt og tidssvarende skattevæsen, som løser opgaverne effektivt. Samtidig har vi også et skattevæsen, som står over for nogle meget store og komplekse opgaver. Ekspertudvalgets rapport er et vigtigt bidrag til at få os i den rigtige retning, så vi kan styrke særligt it-området. Jeg vil gerne kvittere for deres store arbejde. Nu vil vi i regeringen se på, hvordan vi kan arbejde videre med deres anbefalinger”, siger skatteminister Jeppe Bruus. 

Læs hele rapporten her.