Sommer 2021 vil fra et klimaperspektiv huskes fra at være en tid, hvor flere lokationer i Europa er blevet hårdt ramt af oversvømmelser. Eksempelvis i Tyskland og Belgien er der sammenlagt afgået over 150 mennesker ved døden, og der har været massive ødelæggelser til følge.

I sidste weekend var der også store vandmængder i det engelske, da gader og kældre blev oversvømmet.

I den her uge har danskerne også mærket, at vejret har svinget en del. Det ene øjeblik regner og tordner det, og i det andet øjeblik findes solbrillerne og solcremen frem. Der har været flere kraftige skybrud i den her uge i Danmark, hvilket resulterede i, at nogle træer væltede.

Ifølge flere eksperter kan skaderne blive voldsommere i fremtiden, da det kun er spørgsmål om tid, før de store oversvømmelser også rammer Danmark. Desuden mener eksperterne, at de danske omgivelser ikke er 100 procent sikret imod kommende oversvømmelser.

Mange prognoser fortæller os, at somrene fremover bliver mere og mere tørre, mens de nedbørshændelser, der så kommer, bliver voldsommere og hyppigere.

Derfor er det vigtigt at gardere sig mod uvejret, mener Theis Raaschou Andersen, forskningschef hos Forskningscenter for byggeri, energi, vand og klima ved VIA University College.

Der er tre faktorer, som kan true de danske omgivelser, som han kaster et blik på. Det er regn, kysterne og det stigende grundvand, og derfor opfordrer han til, at samfundet indstiller sig på klimaforandringerne.

Theis Raaschou Andersen mener, at der er behov for at bygge diger, udbygge spildevandsnettet og implementere de såkaldte “grønne tage” i byerne, så regnvandet kan lagres i stedet for at oversvømme store byområder. Han mener, at løsningsforslagene ligger på bordet, og det eneste, der holder dem tilbage, er den manglende finansering.

Der mangler økonomiske ressourcer til at gennemføre ovenstående forslag, hvor han især mener, at byområderne bliver svære at beskytte i fremtiden.

Dermed indikerer han, at der er brug for en politisk indsats for at indstille samfundet på eventuelle oversvømmelser. Toke Emil Panduro, som er seniorforsker på Aarhus Universitets Institut for Miljøvidenskab og forsker i klimatilpasning, tilslutter sig argumentet, om at Danmark ikke er gearet godt nok til klimaforandringerne.

Til Informationen understreger han også, at koordineringen mellem kommunerne ikke er god nok, og lovgivningen er for uklar:

– Nogle steder har en kommune besluttet sig for et niveau af klimasikring og nabokommunen for et andet. Det clasher. Der mangler en grundlæggende enighed om, hvordan vi skal indrette Danmark efter klimaforandringerne, udtaler han til avisen.

Det er et faktum, at oversvømmelserne i Europa den seneste måneds tid har igangsat en masse refleksioner i gang. Ifølge mange eksperter tilhører det ekstreme uvejr den globale opvarmning, og således bliver landene nu nødt til at forholde sig til klimakrisen.