Med fremgang på både top- og bundlinjen lander DLG sit hidtil bedste halvårsregnskab med et driftsresultat (EBITDA) på 889 mio. kr. svarende til en fremgang på 14 % ift. 2020. Regnskabet betegnes af koncernchef Kristian Hundebøll som “særdeles tilfredsstillende.”

DLG-koncernen havde i første halvår 2021 en omsætning på 26,3 mia. kr., hvilket er en stigning tæt på en milliard kr. sammenlignet med første halvår 2020. Driftsresultatet (EBITDA) blev på 889 mio. kr., ift. 777 mio. kr. i samme periode sidste år. Resultatet før skat landede på 298 mio. kr., mod 180 mio. kr. i 2020.

DLG’s CEO, Kristian Hundebøll. Foto: AVISEN

– Vi kommer ud af første halvår med en flot indtjeningsvækst, som er drevet af fremgang inden for vores Agribusiness-aktiviteter i Danmark og i Tyskland, samt i vores store tyske energi- og byggemarkedsforretning, Team SE. Desuden fortsætter de gode takter fra sidste år inden for vores globale Premix & Nutrition-forretning, og på tværs af alle lande har koncernens medarbejdere endnu engang ydet en kraftpræstation. Det er alt i alt et særdeles tilfredsstillende resultat, vi har skabt, i et på nogle områder udfordrende første halvår, siger Kristian Hundebøll med henvisning til Covid-19 pandemien, store prisudsving på korn- og råvaremarkedet samt forsyningsusikkerhed inden for især byggematerialer.

– Vi er godt i gang med det sidste år i denne strategiperiode, og nu ser vi for alvor resultaterne af den strategiske retning, vi satte tilbage i 2017. Vores tre forretningsområder, der er eksponeret mod fødevare-, energi- og byggemarkedssektoren, har over en bred kam leveret meget tilfredsstillende resultater, siger Kristian Hundebøll.

Agribusiness
DLG-koncernens Agribusiness-selskaber realiserede en stærk indtjeningsfremgang på 23% i forhold til samme periode sidste år.

– Vi ser gode takter over hele linjen og har fået en god start på året inden for vores Agribusiness-aktiviteter. Vi ser en fremgang i både Danmark og Tyskland, som primært bæres frem af et godt forår inden for planteavl og salg af færdigfoder. I Danmark begynder vi desuden at kunne se den positive effekt af den nye strategiske retning, vi sidste år satte for den danske forretning, hvor vi skærpede vores fokus på kundernes behov og lavede en række organisatoriske ændringer, som alt i alt skal give kunderne en bedre oplevelse, når de handler med DLG, siger Kristian Hundebøll.

Danæg leverede i første halvår en flot indtjening sammenlignet med året før, der var særdeles påvirket af den manglende afsætning til foodservice-sektoren. Den store strategiske satsning i Finland har givet et godt afkast og har positioneret Danæg som Nordens største æggekoncern.

Premix & Nutrition (Vilofoss)
Den positive udvikling er ligeledes at spore i koncernens globale vitamin- og mineralforretning, hvor indtjeningen steg med 19 % sammenlignet med første halvår sidste år.

– Vi ser generelt en god udvikling på flere af vores kernemarkeder, og i særdeleshed i Danmark og Frankrig. Samtidig har vi succes med den produktportefølje, vi kalder Leading Products, som er produkter, der fremmer produktiviteten, sundheden og velfærden hos husdyr. Her ser vi en stor efterspørgsel fra eksportmarkeder som bl.a. USA, Canada og Australien, hvor der lægges stor vægt på produkternes høje kvalitet, siger Kristian Hundebøll.

Efter flere års succesfuldt samarbejde i Rusland indgik DLG og Alltech i februar et joint venture på det finske marked med opkøbet af en mineralfabrik i Finland og salg til det finske marked. Et samarbejde, der har fået en meget tilfredsstillende start. I efteråret tages der ved Brædstrup første spadestik til det, der skal blive til en af Europas mest avancerede specialfabrikker inden for husdyrernæring, som skal producere vitamin- og mineralprodukter til det danske hjemmemarked.

Energy & Retail
Forretningsområdet Energy & Retail realiserede i første halvår en indtjeningsfremgang på 6 % ift. sidste år. Det er det tyske selskab Team SE, der fortsætter indtjeningsfremgangen på et højt niveau.

– Vi profiterer på den højkonjunktur, vi p.t. ser i Tyskland inden for byggeri, hvor der nu og i årene fremover skal investeres for et større trecifret milliardbeløb i euro. Vi har en stærk struktur inden for vores byggeaktiviteter, hvor efterspørgslen er konstant stigende, og vi differentierer os i markedet med fokus på rådgivning og færdigkoncepter i den vestlige del af Tyskland. I vores tyske energiforretning har vi haft et mindre salg af brændstof på vores tankstationer som følge af den lange nedlukning i Tyskland pga. Covid-19 pandemien. Til gengæld har vi haft forbedrede indtjeningsmarginer, ligesom vi har haft en stor fremgang i salg af strøm og naturgas, siger Kristian Hundebøll.

Den danske energiforretning, som drives i fællesskab med DCC, samt butikskæden Land & Fritid har ligeledes leveret rigtig gode resultater.

Bæredygtighed
Med koncernens plan for bæredygtige løsninger, der blev præsenteret i februar, har DLG sat en tydelig streg under, at fremtidens forretning skal have et utvetydigt bæredygtigt aftryk, der kommer både kunder, ejere og omverdenen til gavn.

– Vi er af den opfattelse, at der skal konkret handling til, når vi snakker bæredygtighed. Derfor har vi på relativt kort tid fået søsat en række konkrete projekter, der alle har en både bæredygtig og kommerciel profil. Eksempelvis har vi fået godt gang i produktionen af græsprotein på vores grønne bioraffinaderi i Vestjylland. I Tyskland har vi åbnet en brintpåfyldningsstation, ligesom vi er medinvestor i etableringen af et højteknologisk anlæg til produktion af ærteprotein til human ernæring. Vi er desuden partner i et projekt, hvor der skal udvikles et specifikt produkt, der kan reducere metanudledningen fra køer, siger Kristian Hundebøll.

Forventninger til helåret
Flere steder er høsten allerede godt i gang, og det er som vanligt den vigtigste tid på året i DLG. Selvom det er for tidligt at spå om høstens endelige udbytte, tegner det til en fornuftig høst det nordlige Europa.

– I forhold til høsten er der udsigt til en høst med udbytter, der ligger omkring de seneste års gennemsnit. På den baggrund er det vores mål, at vi som minimum skal nå et driftsresultat (ekskl. afskrivninger) som er på niveau med sidste år, hvor vi leverede koncernens hidtil bedste årsresultat, siger Kristian Hundebøll afslutningsvis.