Det er ikke nødvendigt fordi kommunen mangler penge. Tvært imod. Det er en situation kommunen er tvunget ud i af – men som vi kan og bør gøre oprør imod!

Det er uacceptabelt, at budgetloven (indgået af alle partier på nær Enhedslisten og Dansk Folkeparti) skal tvinge kommuner som Fredericia, til at skære på nogle områder, for at få penge til de flere ældre, flere udsatte, flere handicappede m.fl. som vi ser en stor stigning på i disse år.

Hvis Fredericia kommune vil have samme service-niveau næste år, som vi har i år, så skal vi bruge 30-60 mio mere end vi gør i år.

Men budgetloven gør det umulig at bruge mere end vi gør nu.

Vi har ca 400 mio i kommunekassen. Men vi må ikke bruge dem.

Vi får en stor bøde, hvis vi bruger mere end det kunstige loft, som er blevet sat over vores økonomi.

Det er i sig selv uretfærdigt. Men det er endnu mere uretfærdigt, når loftet er så lavt, at det forhindrer os i at have det serviceniveau, som vi ønsker at prioritere at have.

Vi må flytte rundt på penge – ikke bruge flere. Heller ikke selv om vi har dem.

Og nu taler regeringen om at gøre rammerne for kommunernes økonomi endnu dårligere, så vi må bruge endnu færre penge.

Det er grotesk.

I Enhedslisten er det tidligere lykkedes os at lande et budget, hvor vi gik 0,5% over loftet. Det kunne udløse en bøde, så vi afsatte også et beløb til at dække bøden. Men da kommunerne samlet set holdt sig under loftet, fik vi aldrig bøden.

Det er bare én metode til at omgås den uretfærdige budgetlov.

Til budgetforhandlingerne møder Enhedslisten op og kommer til at kæmpe til sidste minut, for at forhindre besparelser på velfærdsområderne.

Men når partierne fra S til NB har valgt, at de vil prioritere at give erhvervslivet skattelettelser på 32 mio årligt, så har de gjort det sværere for os at komme i mål.

Det er hul i hovedet og enormt dårlig timing. Og det er et meget ærgerligt signal at sende til de borgere og medarbejdere, som kommer til at holde for, hvis der skal løbes endnu hurtigere og gives mindre opmærksomhed til hver enkelt på alt fra plejehjem til vuggestuer.

Cecilie Roed Schultz
Byrådsmedlem Fredericia