Retningslinjerne for DBU’s investeringer skal til eftersyn, lyder det fra DBU’s bestyrelse. Investeringer i Qatar og Gazprom er allerede afviklet, mens investeringer i Rusland på under 100.000 kr. er under afvikling.

DBU’s bestyrelse har besluttet at sende den nuværende investeringspolitik til eftersyn og mulig revision. Bestyrelsen har bedt administrationen komme med et oplæg om en mulig ny investeringspolitik, hvor de etiske krav bliver skærpet – både i forhold til geografi og investerings-områder – samtidigt med, at der sikres et fortsat godt afkast. I dag følger DBU’s  investeringspolitik FN’s regler og ESG, Environment, Social & Governance, hvilket sikrer mod investeringer i blandt andet våben, kul og tobak. Alligevel har der via kapitalforvalter været investeringer i fx Qatar, som DBU straks har afhændet.

Nu ønsker bestyrelsen et oplæg til mulig revision af DBU’s investeringspolitik, forklarer Jesper Møller, formand i DBU:

“Vi har i flere år arbejdet med good governance og adfærdskodeks og derfor ønsker vi også, at vores investeringer sker på et grundlag, der flugter mest muligt med DBU’s værdier. Derfor er det positivt, at vi nu kigger på vores måde at investere på, så vi kan optimere og samtidig leve op til de værdier, vi står for. V skal fortsat investere vores egenkapital for at vores afkast kan give flere midler til udviklingen af alle dele af dansk fodbold,” siger Jesper Møller.

Ingen investeringer i Qatar og Gazprom

Alene de sidste uger har DBU ændret investeringer flere gange. Først for at afvikle obligationerne i Qatar, mens forvalteren Danske Bank selv valgte at afvikle investeringerne i russiske Gazprom og sat gang i afviklingen af øvrige investeringer – på under 100.000 kr. – i Rusland. Afviklingen afventer genåbningen af det russiske fondsbørs. Nu er administrationen bedt om at komme med oplæg, der afdækker området – gerne i dialog med eksterne rådgivere. Samtidigt har bestyrelsen bedt administrationen gå i dialog med forskellige formue-forvaltere for at afdække det samlede marked. I dag er det Danske Bank, der er forvalter for DBU’s investeringer.

DBU’s direktør, Jakob Jensen udtaler:

“Vi har allerede ført en investeringspolitik, der lever op til en række kriterier, men vi må konstatere, at der alligevel kunne foretages nogle investeringer, som vi ikke ønskede. Vi vil nu se vores investeringspolitik igennem og se, om vi kan skærpe de etiske krav og retningslinjer endnu mere på en måde, hvor vi fortsat sikrer gode afkast, så vi kan fortsætte investeringerne i at udvikle hele dansk fodbold,” siger han.