Et tættere samspil med virksomhederne kan være nøglen til at udvikle velfærden i de sydjyske kommuner. Det er budskabet fra Dansk Industri, som har regnet på de nyeste tal for, hvor ofte kommunerne i Sydjylland vælger at samarbejde med private virksomheder om den kommunale opgaveløsning.

Det er kun lidt over en fjerdedel af opgaverne i de sydjyske kommuner, som private virksomheder i dag får mulighed for at byde ind på. Dermed er der et godt potentiale for kommunerne i Sydjylland for at høste store gevinster ved at øge samarbejdet med private virksomheder.

– Det at skabe konkurrence om flere af opgaverne er et vigtigt redskab til at sikre, at borgerne på alle områder får den bedst mulige service for deres skattekroner. Men for langt størstedelen af de sydjyske kommuners opgaver er der altså fortsat potentiale for at få afprøvet, om de kunne løses smartere ved at bringe idéer, erfaringer eller teknologier fra virksomhederne bedre i spil, siger Jakob Scharff, branchedirektør i Dansk Industri.

Søg inspiration hos andre kommuner
Dansk Industri opfordrer de sydjyske kommuner til at søge inspiration blandt de erfaringer med offentlig-privat samarbejde, som andre kommuner rundt omkring i landet allerede har gjort sig.

– Mangler man som kommunalpolitiker inspiration til at få sat gang i samarbejdet, skal man blot kigge uden for kommunegrænsen. Mange kommuner har eksempelvis fået integreret mere bæredygtige løsninger inden for rengøring, tøjvask i ældreplejen og vej- og parkvedligeholdelse ved at samarbejde med virksomhederne om opgaverne., påpeger Jakob Scharff.

Ifølge Dansk Industri kan der også være gode perspektiver i at inddrage private aktører i udviklingen af de store velfærdsområder som ældrepleje og dagpasning.

– Ved at give plads til flere private alternativer til kommunens plejehjem eller daginstitutioner får man bragt anderledes erfaringer og tilgange ind udefra, som ofte også smitter positivt af på kommunens egne tilbud. Det skaber samtidig en mangfoldighed, som borgerne nyder godt af, fordi de får flere forskellige tilbud at vælge imellem. Inden for det sydjyske områder har Haderslev Kommune eksempelvis gjort sig gode erfaringer med at lade ét af kommunens plejehjem blive drevet af private aktører.

Dansk Industri måler omfanget af offentlig-privat samarbejde i kommunerne på baggrund af den såkaldte Indikator for Konkurrenceudsættelse (IKU), som er fastsat af Indenrigs- og Boligministeriet. Indikatoren måler forholdet mellem værdien af de driftsopgaver, der er konkurrenceudsat, over for den samlede mængde af udbudsegnede opgaver.

En samlet oversigt over kommunernes placering kan findes her.