Folkeafstemningen den 1. juni 2022 om afskaffelse eller bevarelse af det danske forbehold om forsvarssamarbejde i EU er en mærkesag for Dansk Folkeparti, der ikke mener Danmark bør fjerne forbeholdet. Lørdag formiddag havde partiet stillet en bod op ved rådhuset i Fredericia, mens de delte flyers og kaffe ud til fredericianere, der ville diskutere folkeafstemningen.

Susanne Eilersen, medlem af Fredericia Byråd, er for nylig tiltrådt en ny stilling i partiet, hvor hun er med til at binde byerne i regionen sammen for Dansk Folkeparti. Efter turbulens om formandsskiftet i begyndelsen af året har partiet haft medlemsfremgang, og nu føler man sig bedre i stand til at tale politik. Derfor er det velkomment at det er en af Dansk Folkepartis mærkesager, modstanden mod EU, der nu kan drøftes med vælgerne.

Der er fortsat mange vælgere, der er i tvivl om hvordan de skal stemme den 1. juni. Også derfor har Dansk Folkeparti formuleret et simpelt budskab til vælgerne. Hvis man er i tvivl, bør man stemme nej.

– Man skal stemme nej, fordi der er mange flere spørgsmål, end der er svar. Man har udskrevet en folkeafstemning på et tidspunkt, hvor man hverken i EU eller i Folketinget er klar med den lovtekst, der skal stemmes om. Vi ved i bund og grund ikke, hvad det ender ud i. For Dansk Folkeparti er det sådan, at vi støtter op omkring NATO. Vi mener helt klart, at vi skal op på de 2%. Vi skal kigge efter USA og briterne og ikke dele beløbene op i to bunker, siger Susanne Eilersen.

Hun udtrykker også bekymring for om EU-forsvaret bliver en modpol til NATO, hvor man kommer til at modarbejde hinanden istedet for at arbejde sammen:

– Vi mener at NATO kan beskytte danske interesser bedst. Hvis det bliver et ja, så tror jeg der vil ske det, der plejer at ske. At Frankrig og Tyskland får det som de gerne vil have. De har talt om en EU-hær på 5.000-60.000 mand. Og at danske soldater skal sendes på missioner alle mulige steder, eksempelvis Afrika, hvor franskmændene er i dag. Regeringen siger ganske vist at det er Folketinget, der bestemmer om vi vil være med eller ej. Men jeg har endnu til gode at se, at Folketinget sætter sig op mod EU, når EU kommer og beder om noget.