Codan Danmark kommer ud af 1. halvår 2021 med en positiv vækst på 1,7 pct. og en combined ratio på 85,3 pct. Samtidig forbedres forsikringsresultatet med 43 pct. sammenlignet med 1. halvår 2020. Det er udtryk for en styrket underliggende forretning, og det er netop dette udgangspunkt, der skal bane vejen for yderligere vækst på toplinjen i Codan i 2. halvår. Det skal blandt andet ske med en fortsat udbygning af distributionen, særligt med agenturer samt forsikringsalliancen, Privatsikring. I erhvervsforretningen betyder den styrkede lønsomhed, at der nu kan fokuseres mere på nye vækstmuligheder samt at levere en endnu større indsats på forebyggelse.

Codan Danmark har det seneste år haft fokus på at styrke den underliggende lønsomhed, og kommer derfor stærkt fra start med årets 1. halvårsregnskab. Det kommer til udtryk i en solid combined ratio på 85,3 pct. i 1. halvår 2021 – svarende til en forbedring på 4,3 procentpoint sammenlignet med sidste år.

Bruttopræmieindtægterne for 1. halvår 2021 stiger med 1,7 pct. sammenlignet med 1. halvår 2020 og lander på 2,7 milliarder, samtidig med at forsikringsresultatet forøges til 359 millioner. Det svarer til en stigning på 108 millioner eller 43 pct. i forhold til 1. halvår 2020. For indeværende år, før afløbsgevinster på 166 millioner, er forsikringsresultatet i 1. halvår 193 millioner. Dette er det højeste resultat siden 2017 og en forbedring på 199 millioner sammenlignet med sidste år.

Den positive udvikling er ifølge Christian Baltzer, CEO i Codan Danmark, resultatet af Codans arbejde med at styrke det økonomiske fundament:

”Codan Danmark er inde i en rigtig god udvikling, og det afspejler sig i den grad i årets 1. halvårsregnskab. Vores kerneforretning går godt, og vi begynder at se effekterne af en række af de strategiske initiativer, vi har iværksat i løbet af de seneste år for at styrke forretningen. Derudover har vi arbejdet på at få nedbragt eksponeringen mod storskader, som også ses i resultaterne for første halvår, og så fortsætter vi med at være helt i front, når det gælder forsikring af store bæredygtige energiprojekter som blandt andet solenergi,” siger Christian Baltzer.

Ser man på combined ratio for indeværende år, før afløbsgevinster, lander det på 92,1 pct. Det er en forbedring på 8,2 procentpoint, hvoraf 4,8 procentpoint kommer fra et styrket og mere normaliseret niveau af storskader i 2021, sammenlignet med 2020. I erhvervsforretningen er den underliggende lønsomhed også blevet forbedret og det giver en indeværende halvårs combined ratio på 99,1 pct. Det svarer til en forbedring på 12 procentpoint sammenlignet med sidste år. Covid-19 har i særlig grad haft en positiv indvirkning på privatforretningen som opnår en indeværende halvårs combined ratio på 82,8 pct., hvilket er en forbedring på 3,7 procentpoint i forhold til 2020.

Fortsat vækst i andet halvår

Den stærke start på året er kun begyndelsen for Codan Danmark, der forventer fortsat vækst i omsætningen i andet halvår af 2021. En vækst, der blandt andet skal komme fra den udbyggede distribution i privatforretningen, og som vil udgøre et stort potentiale i fremtiden. Desuden vil flere partnerskaber til erhvervslivet blive lanceret.

Derudover vil forsikringsalliancen Privatsikring, som er et partnerskab mellem Lokale Pengeinstitutter (LOPI), Nykredit, Spar Nord og Codan, være en anden af drivkræfterne bag væksten. Privatsikring har gennem alliancen adgang til hver fjerde danske bankkunde, hvilket allerede mærkes positivt, og forventes at have en endnu større indvirkning i fremtiden.

”Markedet for bankassurance er inde i en meget spændende udvikling i disse år, og forsikringsalliancen Privatsikring er i år blevet udvidet med flere partnere i kombination med en ambitiøs udviklingsagenda. Derfor har vi store forventninger til at Privatsikring fremadrettet vil skabe betydelig vækst, og blive toneangivende inden for bankassurance,” siger Christian Baltzer.

Danskerne skal være bedre rustet til at undgå skader

Forebyggelse har været – og vil forsat være et vigtigt fokusområde for Codan Danmark, som blandt andet har arbejdet målrettet med at forebygge skader i transportbranchen gennem Codans skadestopforløb.

”Der sker mange skader i transportbranchen, der kunne være undgået. Derfor har vi i løbet af 1. halvår styrket vores Skadestopprogram for at hjælpe transportbranchen bedst muligt. Det er afgørende, at vi bidrager til at forebygge danskernes skader. Det gælder både store som små skader, og det vil fortsat være et vigtigt fokuspunkt for os fremadrettet, samt et af de store bidrag vi kan gøre for at reducere den klimapåvirkning, som skadesreparationer alt andet lige har,” siger Christian Baltzer.

Tal i danske kroner og er i henhold til britisk anvendelse af internationale regnskabsstandarder (IFRS).