Borgmestrene i Middelfart og Fredericia Kommune, Johannes Lundsfryd Jensen og Steen Wrist forventer fortsat, at der er en lægevagtstjeneste i deres byer efter regionen torsdag har forhandlet med lægerne i PLO Syddanmark. Det modsatte er uacceptabelt.

Både i Fredericia og Middelfart kom det bag på politikerne, at der ikke længere var en lægevagt et år inde i coronatiden. De havde ikke fået besked, men blev gjort opmærksomme på det, og kontaktede straks regionen, der bekræftede, at PLO havde trukket sig ud af byerne. I Fredericia forventer Steen Wrist, at lægevagten vender tilbage.

Borgmester i Fredericia, Steen Wrist. Foto: AVISEN

– Det er min klare forventning, at man fortsat har en lægevagt i Fredericia efter forhandlingerne torsdag. Jeg synes, at det er dybt utilfredstillende, at det ikke er blevet løst endnu, siger borgmester i Fredericia Kommune, Steen Wrist.

Borgmesteren i Fredericia Kommune finder det samtidig uacceptabelt, hvis der ikke er en lægevagt i Fredericia efter forhandlingerne. Han har bidt mærke i, hvad der er er kommunikeret i medierne, men lægevagtsfunktionen skal Fredericia kunne tilbyde sine borgere.

– Det er en forhandling, som PLO har med regionen, og hvad den ene eller anden forhandlingspart ellers går ud og melder, det må stå for deres regning. jeg synes at det er helt uacceptabelt, hvis ikke der er en lægevagt i Fredericia. Jeg synes, at det er et meget beskedent ønske af Fredericia; at have en lægevagt, og desuden en meget rimelig forventning at stille til de her forhandlinger, at det løser de.

Hvis det ikke lykkedes, hvad så?

– Jeg så i andre regioner, at flere hjemtager opgaven, hvor regionen selv står for opgaven, og ender det med, at der lukkes en masse lokationer, så vil jeg også opfordre regionen til at hjemtage opgaven. Vi sidder og afventer forhandlingerne mellem Region Syddanmark og PLO Syddanmark i første omgang, siger Wrist og uddyber: 

– Jeg kan alene sidde her og sige, at jeg synes, det er et meget ydmygt ønske fra en by af vores størrelse og meget rimelig forventning at stille til det forhandlinger, at de løser de også i Fredericia. Jeg tror ikke regionen, er i tvivl om, hvad vores holdning er til det her. Vi er løbende i dialog med regionen, og jeg tror på at regionen, ligesom os er trætte af sagen, og at de oplever en region som gerne vil deres sundhedsvæsen ligesom her i Fredericia, så jeg håber, at der er en lægevagt i Fredericia igen efter torsdag.

Borgmester Johannes Lundsfryd. Foto: AVISEN – Thomas Max Lægaard.

Borgmester i Middelfart Kommune Johannes Lundsfryd deler opfattelsen fra sin fredericianske kollega. Han er også stålsat på, at man har en lægevagt i Middelfart Kommune efter torsdag.

– Jeg håber, at lægevagtdækningen vender tilbage i Middelfart, men også en lang andre række andre steder i Region Syddanmark, hvor det simpelthen har været sat på pause siden coronakrisen, siger Lundsfryd.

Hvad tænkte du, da du hørte for første gang, at der ingen lægevagt var i Middelfart?

– Først var jeg lidt overrasket over det, jeg havde for det første ikke modtaget besked om det, og for det andet tænkte jeg på, at vi alle sammen måtte gøre det bedste, vi kunne i forhold til at håndtere følgerne af coronakrisen, og hvis der er behov for at bruge ressourcerne lidt anderledes, så kan vi også godt leve med det i en periode, men ikke for altid.

Hvad vil det betyde for Middelfart kommune, hvis der ikke er en lægevagt i en så stor en geografisk kommune?

– Det betyder meget, at vi har den service. I øvrigt en service, vi vil have lov til at yde over for borgerne. Borgerne vil komme til at skulle køre længere, når de har brug for en lægevagt, hvis det modsatte skulle blive aktuelt. Derfor håber og forventer jeg, at vi har en lægevagt, der genåbner her, siger Johannes Lundsfryd.

Borgmesteren har været i dialog med regionens formand, og han forventer også, at de gør alt, hvad de kan for at lande en aftale.

– Jeg har haft en række drøftelser med regionrådsformand Stephanie Lose, og flere andre folk i forvaltningen i Syddanmark. Derudover har vi en sammenslutning med KKR i Syddanmark, hvor vi har foretaget nogle henvendelser og dialoger med regionen om den generelle lægevagtdækning i Syddanmark, siger Lundsfryd og slutter:

– Vi oplever sådan set, at regionen er enige med os, i at der er behov for en lægevagtdækning også i Middelfart kommune, de er på vores side. 

Læs også