Fredag præsenterede et bredt flertal i Folketinget en ny sundhedsreform, der skal sikre flere praktiserende læger, nærhospitaler og en gennemgang af lægevagtsordningerne. Borgmester i Fredericia Kommune, Steen Wrist, tager gerne flere opgaver – så længe pengene følger med og kan bruges.

Der kommer til at blive lagt flere opgaver over til kommunerne på sundhedsområdet. Samtidig kommer der også større krav til det niveau kommunerne skal levere på. Det er fint med Steen Wrist så længe, at der følger penge med – men næsten endnu vigtigere, at man også får lov til at bruge dem.

– Det har ligget i kortene længe, og det er vi egentlig klar til. Men, for der er et men, vi kommer til at følge nøje om pengene følger med eller der er tale om endnu en opgaveglidning. Efter kommunalreformen, der efterhånden er 15 år gammel, var der en opgavefordeling. Dengang fik kommunerne flere opgaver, og det gør vi også nu. Men vi holder øje med om pengene følger med, siger Steen Wrist.

– Det er vigtigt for mig at sige, at vi er glade for det her. Vi er tættere på borgerne. Vi tror på, at sundhed er godt tæt på. Det er afgørende vigtigt, at vi alle sammen har et godt og et sundt liv, helt overordnet. Det har været vigtigt for os at få skabt sundhedshuset. Vi tror på, at de her faglige miljøer gør det attraktivt at have en praksis. Andre steder er man udfordret med at tiltrække folk, det oplever vi ikke, fortsætter han.

Nærhospitaler ikke længere placeret

Som en del af regeringens udspil til en sundhedsreform fremgik der et klart ønske om, at oprette op mod 20 nærhospitaler – hvoraf definitionen skal specificeres nærmere af Sundhedsstyrelsen. I den politiske aftale blev det besluttet, at der skal være 25 nærhospitaler, men samtidig er placeringen af dem helt udeladt. Regeringen havde ellers i deres forslag udpeget 13 byer, heriblandt Fredericia. Men Steen Wrist er ikke så bekymret, han tror på, at Fredericia Sundhedshus er et klasseeksempel på et muligt nærhospital.

– Det er et yndet udflugtsmål at komme til Fredericia og se hvordan man kan bygge det op. Det er ikke kun kommunale funktioner, men også regionale funktioner. Jeg tror enormt meget på at samle faglighederne decentralt, siger Steen Wrist og fortsætter:

– Der er ikke længere nogen steder der er nævnt med geografi. Der står at vi skal søge ind – og det har vi tænkt os at gøre. Det tager jeg med ophøjet ro. Vi har så meget at byde med. Der var en grund til, at vi stod der. Der er meget at bygge på. Vi har allerede otte etager og meget indhold. Så det er oplagt at se, hvad vi mangler. Det har vi tænkt os at søge ind på.

Der er både kommunale og regionale tilbud samlet i Fredericia Sundhedshus. Derfor er det ikke alene op til Fredericia Kommune at sikre et nærhospital, det kræver også et godt samarbejde med regionen. Men her har Steen Wrist meget tillid til de tre lokalt valgte medlemmer af regionsrådet.

– Det skal ske i samarbejde med regionerne. Der har jeg tænkt mig også at sende en stafet af sted. Vi har tre regionsvalgte i Fredericia lige nu. Jeg ved, de er valgt for hele regionen, men jeg håber, de bærer Fredericia med sig. Jeg synes, vi har et rigtig godt samarbejde med regionen på mange områder, siger Steen Wrist.

– Vi går ind i det her positive og klar. Vi kommer til at kæmpe for Fredericia, men vi holder et vågent øje med om pengene kommer med, slår Steen Wrist fast.

Hvor Steen Wrist ikke er bekymret for muligheden for at få et nærhospital – og ej heller de stigende krav til kommunerne, så er han mere bekymret for, om der atter bliver tale om en opgaveglidning, hvor der ikke følger penge med det nye og større ansvar. Én ting er pengene, dem har man i Fredericia Kommune, noget andet er tilladelsen til at bruge dem. Det bliver vigtigt at holde øje med, siger Steen Wrist.

– Der er penge i kassen her, det handler om, hvor mange af de penge vi må bruge. Det kommer samme sted fr, som opgaven nu bliver stillet. Det er ikke nok med kroner, vi skal også have lov at bruge dem. Ellers stiller de os med en svær opgave. For så er det bare flere penge i kassen, der ikke må bruges, lyder det afslutningsvist fra Steen Wrist.