Den 23. august løftes sløret for de tanker, der er for Koldings kommende bynære bydel. Alle interesserede kan møde op til åben tegnestue på Riberdyb 10. Her vil der være mulighed for at få en snak med de folk, der står bag.

Området ved Holmsminde og Riberdyb skal omdannes til en ny attraktiv bydel. Det seneste år har der været afholdt en række møder, Åbent Hus samt et digitalt borgermøde, hvor arkitekterne bag har vist illustrationer af fremtidens boliger og pladser i området. Nu er de mange inputs fra processen blevet vendt og drejet, og arkitekterne er kommet et par skridt nærmere den helhedsplan for området, som Byrådet snart skal godkende.

Det er stadig ikke for sent at præge processen, og derfor er ideer og inputs mere end velkomne. Den 23. august stiller arkitekter og projektudviklere sig til rådighed for at snakke med de borgere, der har lyst til at høre om projektet. Man skal ikke tilmelde sig på forhånd, man kan bare møde op. Fra kl. 15.00 er det muligt at snakke personligt med arkitekterne, der har taget flere tegninger med. Kl. 17.00-18.00 er der mulighed for at høre mere om afsættet og planerne for helhedsplanen samt de 4 spor for partnerskaber, der er en vigtig del af grundlaget for udviklingen af området. Hele arrangementet forløber fra kl. 15.00-20.00.

”Vi har oplevet at Koldings borgere har en stor interesse i at få indflydelse på området, og det ser vi som en stor styrke i projektet. Vi skal ikke kun bygge et nyt et boligområde, vi skal bygge en ny, levende bydel til og for alle Koldings borgere. Derfor er det virkelig fantastisk, at der er så stort engagement fra både naboer, foreninger og potentielle beboere, der deler deres behov og ideer med os”, siger Peter Olsson, Adm. direktør, AP Ejendomme.

Den nye bydel skal bygges på det område, hvor der i dag er parkeringspladser på Riberdyb og Holmsminde. Det er et 30.000 m2 stort areal, som deles i to af Kolding Å som løber gennem området. Derfor er åen også tænkt ind i projektet. Alt efter hvordan bygningerne fordeles bliver der plads til i størrelsesordenen mellem 400-450 boliger, og så er der i opdraget fra byrådet også lagt vægt på, at området skal binde midtbyen sammen med både havnen og Campusområdet.

”Opgaven med at udvikle en ny bydel kan umiddelbart virke lige til, men det er alligevel en meget kompleks opgave, hvor det handler om at få flere ting til at gå op i en højere enhed. Riberdyb og Holmsminde har historisk set en vigtig betydning for hele Kolding med både jernbanen og åen, og den identitet, som allerede findes i området, vil vi meget gerne arbejde med og bygge videre på. Den nye bydel er et vigtigt sted i Kolding, og det skal vi naturligvis udvikle og styrke bedst muligt,” fortsætter Peter Olsson, Adm. direktør, AP Ejendomme

Arrangementet med åben tegnestue den 23. august bliver det sidste offentlige borgermøde inden den såkaldte helhedsplan skal afleveres til byrådets godkendelse. Når helhedsplanen er på plads, begynder arbejdet med at realisere og detaljere de enkelte delområder. Selvom arbejdet med helhedsplanen snart afsluttes, så er planen, at offentligheden også vil blive inddraget i de næste faser.

Har man lyst til at følge projektet eller blande sig i udviklingen kan man følge med via Facebooksiden Riberdyb10.