Business Fredericia afholder i samarbejde med Fredericia Kommune et arrangement den 16. august hos Energinet, hvor fokus er på biodiversiteten.

I Fredericia Kommune arbejder man med at inddrage FN’s 17 verdensmål, og arrangementet hos Energinet passer i tråd med det verdensmål nummer 15, der handler om livet på land, herunder via bæredygtig udvikling at bevare og genoprette brugen af økosystemer som skove, vådområder, tørre områder og bjerge.

– I en kommune, hvor vi har en stærk industri, så skal vi tænke på uudnyttet areal i området ved DanmarkC og Taulov Dryport. I stedet for, at vi får “kolde ørkener,” kan vi gå en anden vej. Vi har mange arealer, der kan slåes græs på, og det er tid til at udnytte dem nu, siger erhvervsdirektør i Business Fredericia, Kristian Bendix Drejer og fortsætter:

– Vi arbejder generelt set meget med FN’s verdensmål i Fredericia Kommune, og derfor falder det godt o tråd med det, at vi nu sætter biodiversitet på dagsordenen. Det er i alles interesse, at det bliver så mangfoldigt som muligt, da det har betydning for, at økosystemerne fungerer og leverer tjenester som rensning af vand, jord, luft, bestøvning af vilde plante og afgrøder.

Til arrangementet lægger Vibeke Hørlyk og Poul Mortensen fra Energinet ud med at fortælle om virksomhedens “vild natur”-tiltag, og det vil blive efterfulgt af et oplæg fra Merrild Lavazza Danmark, der giver indblik i deres indsats omkring vild natur og en bedre biodiversitet. 

Slutteligt vil Annemette Bargum fra Fredericia Kommune fortælle om hvorfor man skal være “vilde”, og i samme ombæring fortælle om DKVILD, som kommunen deltager i.

DKVILD er et tiltag, hvor 92 af landets kommuner deltager og dyster om at udvikle de bedste biodiversitetsprojekter, men projektet handler også om, at der på landsdækkende plan er fokus på at passe bedre sommerfugle og vilde blomster.

– Med vores fokus i Fredericia tror jeg, at flere vil komme til at kigge vores vej. Vi håber, at virksomhederne får et indblik i, hvorfor det er relevant at arbejde med vild natur og biodiversitet, og at vi kommer til at inspirere hinanden, slutter Kristian Bendix Drejer.

Man tilmelder sig arrangementet hos Business Fredericia.