Som meddelt ultimo september så har bestyrelsen i AaB A/S i forbindelse med strategiarbejde undersøgt en henvendelse fra en potentiel udenlandsk investor. Fokus har været på at sikre fælles målsætninger, den rigtige kemi og de rigtige faglige kompetencer, der skal til for at videreudvikle klubbens sportslige sektor med AaB Akademiet som centrum.

Disse sonderinger er forløbet positivt, hvorfor der nu indledes realitetsforhandlinger parterne imellem.

Der er mellem parterne fuldstændig enighed og afklaring omkring, at klubidentitet, herunder eksempelvis navn og logo etc. ikke ændres.

Det er hensigten at opnå en aftale, hvor den potentielle investor tilfører kapital samtidig med, at den nuværende kreds af storaktionærer og øvrige aktionærer fortsat er en del af klubben.

AaB har ikke yderligere kommentarer til emnet, før parterne opnår enighed om en aftale, eller at forhandlingerne afbrydes.

AaB kan samtidig oplyse, at der sideløbende med og i tillæg til forhandlingerne med en potentiel ny investor pågår forhandlinger med AaB’s eksisterende storaktionærer om en kapitaltilførsel, som forventes tilendebragt senest med udgangen af 2022.