Med knap 21 årlige sygedage har de danske social- og sundhedsansatte slået deres rekord og har aldrig haft et så højt sygefravær som nu. Det svarer til, at en typisk SOSU er syg en hel måned om året. Der er dog stor kommunal variation. I Brønderslev har SOSU’erne 25,4 sygedage og i Egedal har de 15,4. Der er et kæmpe potentiale for at øge bemandingen i plejesektoren ved at gøre noget ved sygefraværet, mener SMVdanmark.

Noget kunne tyde på, at det ikke kun er bakterier og vira, der får de danske social- og sundhedshjælpere og -assistenter til i gennemsnit at sygemelde sig i 20,9 dage om året. I så fald stopper bakterierne ved kommunegrænsen i fx Albertslund Kommune og kommer ikke ind i nabokommunen Høje-Taastrup, for SOSU’ernes sygefravær er næsten 50 pct. højere i Albertslund end i Høje-Taastrup. Samme store variation i sygefraværet ser man andre steder i landet.

På landsplan har der aldrig været et så højt sygefravær blandt de SOSU-ansatte som nu. Det svarer til, at en typisk SOSU er syg en hel måned om året.

Det viser en ny analyse fra SMVdanmark, der organiserer 18.000 små og mellemstore virksomheder.

Kasper Munk Rasmussen, chefkonsulent i SMVdanmark, mener, det er et stort problem, og spild af menneskelige ressourcer, at det ikke er lykkedes at nedbringe det markant høje sygefravær.

– Der er et kæmpe potentiale, hvis de kommuner med højt sygefravær lærte af dem, der har lavt. For årsagen til sygefraværet er ikke kun bakterier og vira. Meget tyder på, at den lokale ledelse selv har ret stor mulighed for at påvirke fraværsniveauet, siger han.  

Brønderslev har rekorden

Sygefraværet hos SOSU-ansatte har altid ligget højt sammenlignet med andre kommunale grupper, men de senere år har det taget ekstra fart. Fra at ligge på omkring 15 dage årligt, steg det til godt 17 dage sidste år, og i år slår det rekord med knap 21 dage.

Ser man bort fra de små ø-kommuner har Brønderslev den triste rekord med 25,4 sygefraværsdage om året, efterfulgt af Fredericia og Albertslund med henholdvis 25,4 og 24,6 dage. Egedal har de mindst syge SOSU’er med 15,4 årlige sygedage. Lejre og Lemvig ligger derefter med 16,3 sygedage.

– Hvis det lykkedes kommunerne at nedbringe sygefraværet, så er der store potentielle gevinster i form af frigjorte medarbejdere. Hvis alle kommunerne får bragt sygefraværet ned til gennemsnittet i de 10 kommuner med laveste sygefravær, vil det frigøre knap 1.500 fuldtids-SOSU’er. Og hvis man sammenligner med sygefraværet hos de privatansatte SOSU’er, er der et endnu større potentiale i kommunerne. Fx i virksomheden Blæksprutten, der tilbyder privat hjemmepleje og har mange SOSU’er ansat, er sygefraværet helt nede på 11,9 dage. Var de kommunale SOSU’er lige så lidt syge, ville det frigøre 2.900 ekstra fuldtidsansatte, siger Kasper Munk Rasmussen.

Fakta:

Der er ansat, hvad der svarer til ca. 72.700 fuldtidspersoner som SOSU-medarbejdere og elever samt plejepersonale i kommunerne. Der er i gennemsnit knap 21 fraværsdage som følge af egen sygdom pr. ansat og i alt 1.524.557 fraværsdagsværk. Det svarer til ca. 6.686 fuldtidsstillinger og en fraværsprocent på 9,2 med udgangspunkt i 228 årlige arbejdsdage. Dette svarer til, at hver fuldtidsansat er fraværende grundet egen sygdom en hel måned hvert år.

Hovedpointer fra undersøgelsen

  • Der er i gennemsnit 21 fraværsdage som følge af egen sygdom pr. fuldtidsansat blandt det kommunale plejepersonale. Det svarer til godt en måneds fravær årligt. pr. fuldtidsmedarbejder.
  • Kommunen med det laveste sygefravær er Egedal Kommune med 15,4 dage. 
  • Gennemsnitteligt har de 10 bedste kommuner 16,8 fraværsdage, mens de øvrige kommuner har 21,5 fraværsdage pr. fuldtidsmedarbejder.
  • Hvis de øvrige kommuner fik fraværet bragt ned på niveau med de 10 bedste kommuner, så ville der kunne frigøres hvad der svarer til ca. 1.500 fuldtidsansatte i ældreplejen. 
  • Talllene tyder også på, at der er et potentiale i at lære fra de private udbydere eller overlade en større del af ældreplejen til private udbydere for på den måde at nedbringe fraværet. 

Mangel på SOSU’er men også højt fravær

Der er kamp om arbejdskraften til de offentlige velfærdsopgaver. Ifølge KL kan der eksempelvis mangle op mod 16.000 SOSU’er i Danmark i år 2030. Manglen forværres af, at der generelt er et højt fravær fra arbejdspladsen i denne personalegruppe. 

Der er ansat, hvad der svarer til ca. 72.700 fuldtidspersoner som SOSU-medarbejdere og elever samt plejepersonale i kommunerne. Der er i gennemsnit 20,9 fraværsdage som følge af egen sygdom pr. ansat og i alt 1.524.557 fraværsdagsværk. Det svarer til ca. 6.686 fuldtidsstillinger og en fraværsprocent på 9,2 med udgangspunkt i 228 årlige arbejdsdage. Gennemsnitteligt er en fuldtidsansat således fraværende grundet egen sygdom en hel måned hvert år.

Der er dermed et betydeligt fravær blandt SOSU-gruppen og dermed et potentiale for at nedbringe dette. Dette kan mindske presset for flere offentligt ansatte. For at finde inspiration til sygefraværsindsatsen, så kan man med fordel se på de kommuner, der har det laveste sygefravær. Man kan også hente inspiration fra private aktører. Et godt eksempel er virksomheden ”Blæksprutten Aps”, der løser kommunale plejeopgaver med udgangspunkt i Nordjylland. Virksomhedens ydelser kan tilvælges af de ældre, og virksomheden udfører dermed opgaver, der ellers udføres af kommunen inden for ældreplejen. Virksomheden har en fraværsprocent på 5,2 blandt de ca. 210 SOSU-medarbejdere.